Thứ tư, 30/11/2022 - 06:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du

Lịch công tác

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
28/11/2022
Cả ngày LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 4/12/2022)
Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du