Monday, 04/07/2022 - 03:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tả Thanh Oai

Lịch công tác

Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú