2023 Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Minh chứng cho bản chất của nền dân chủ cổ đại

Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi, tuy nhiên, đây cũng là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Vậy bản chất của thể chế dân chủ cổ đại là gì, hãy cùng Hoatieu tìm hiểu câu trả lời trong bài nhé.

1. Biểu hiện của thể chế dân chủ cổ đại

Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ:

  • Hơn 3 vạn công nhân hợp thành đại hội công dân, bầu và cử ra cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc của nhà nước.
  • Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành Hội đồng 500 có vai trò như “quốc hội” thay mặt dân quyết định mọi việc. Hằng năm mọi công dân đều họp một lần ở quảng trường có quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề lớn của cả nước.
  • Thế chế dân chủ cổ đại phát triển nhất ở Aten.
Bài Hay  2023 tranh - trang 2 - Hoatieu.vn

2. Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Bản chất của nền dân chủ cổ đại

Bản chất của nền dân chủ cổ đại chính là chế độ dân chủ chủ nô.

Đó là nền dân chủ đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải thì không có quyền công dân và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không được quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những “công cụ biết nói”.

Minh chứng cho bản chất của nền dân chủ cổ đại theo chế độ dân chủ chủ nô

  • Khoảng 15.000 kiều dân được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân.
  • Hơn 300.000 nộ lệ lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.
Bài Hay  2023 Công văn 2387/BHXH-QLT về hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017

Tóm lại: Dù là dân chủ hay cộng hòa vẫn là một bước phát triển so với xã hội cổ đại phương Đông. Nhưng đó là nền dân chủ chủ nô, bóc lột và đàn áp đối với nô lệ.

Trên đây là biểu hiện và bản chất của nền dân chủ cổ đại cùng các minh chứng cụ thể chứng minh điều đó. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác trong mục Tài liệu: Văn hóa nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *