2023 Bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã 2023

Cách tính lương cán bộ không chuyên trách 2023

Bảng lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2023 có gì thay đổi so với năm trước không? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây cùng HoaTieu.vn để nắm được bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã mới nhất.

Tiền lương của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được xác định là mức phụ cấp, bồi dưỡng được ngân sách nhà nước khoán được tính dựa trên mức lương cơ sở. Thực tế là mỗi năm mức tiền lương cơ sở đều tăng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lạm phát tăng cao, hiện nay Quốc hội vẫn chưa có quyết định tăng lương cơ sở vào ngày 1/7/2022. Vì vậy, năm 2023 tiền lương cơ sở vẫn là 1,49 triệu đồng.

Lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã mới nhất
Lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã mới nhất

1. Bảng lương người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

Phân loại xã

Mức khoán quỹ phụ cấp

Tổng quỹ phụ cấp được khoán năm 2023

Loại 1

16 lần mức lương cơ sở

23.840.000 đồng/tháng

Loại 2

13.7 lần mức lương cơ sở

20.413.000 đồng/tháng

Loại 3

11.4 lần mức lương cơ sở

16.986.000 đồng/tháng

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn được quy định như sau:

  2023 Tải Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

– Xã loại 1 tối đa 14 người.

– Xã loại 2 tối đa 12 người.

– Xã loại 3 tối đa 10 người.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại bảng nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP)

2. Người hoạt động không chuyên trách ở xã gồm những ai?

– Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tương đương với: Xã loại 1 có tối đa 14 người; xã loại 2 có tối đa 12 người; xã loại 3 có tối đa 10 người.

– Theo khoản 3 Điều 24 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy định việc phân loại xã thuộc loại nào thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có thẩm quyền quy định cụ thể chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng nêu trên.

– Có thể kể đến các chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở xã như sau:

 • Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí công an chính quy);
 • Phó Chỉ huy trưởng quân sự;
 • Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
 • Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
 • Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;
 • Phó Chủ tịch Hội Nông dân (ở xã, thị trấn);
 • Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;
 • Văn thư – lưu trữ – thủ quỹ;
 • Văn hoá – Xã hội – Thông tin – Truyền thông;
 • Khuyến nông viên (ở xã, thị trấn);
 • Nhân viên thú y (ở xã, thị trấn).
  Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp tuyển sinh 2022

3. Bảng lương người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp theo bảng sau đây:

Khu vực

Tổng mức khoán

Tổng mức phụ cấp được khoán năm 2023

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên

5 lần mức lương cơ sở

7.450.000 đồng/tháng

Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo

Các thôn còn lại

03 lần mức lương cơ sở

4.470.000 đồng/tháng

– Số người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau:

+ Không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước.

+ Chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

– Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng trong bảng nêu trên mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Lưu ý: Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

  Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Ví dụ: Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức phụ cấp cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

– Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền:

+ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố: 1,8 lần mức lương cơ sở.

+ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố: 1,8 mức lương cơ sở.

+ Trưởng ban công tác Mặt trận: 1,4 mức lương cơ sở.

– Đối với các thôn còn lại và tổ dân phố:

+ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố: 1,1 mức lương cơ sở.

+ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố: 1,1 mức lương cơ sở.

+ Trưởng ban công tác Mặt trận: 0,8 mức lương cơ sở.

(Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV).

Bài viết trên đã cung cấp thông tin về Bảng lương cán bộ không chuyên trách cấp xã 2023 mới nhất. Ngay khi có thay đổi về mức lương này HoaTieu.vn sẽ cập nhật ngay lập tức. Các bạn nhớ theo dõi fanpage của trang HoaTieu để không bỏ lỡ thông tin mới nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Leave a Comment