2023 Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017

Cập nhật bảng lương dành cho viên chức mới nhất

Cập nhật bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017

Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017 đã được HoaTieu.vn cập nhật qua bài viết dưới đây. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo kèm theo mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng (theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP), do vậy, sau đây mình xin gửi đến các bạn Bảng lương dành cho viên chức mới nhất:
Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017

1. Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở:

Mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 47/2017 được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang bao gồm:

  2023 Mức xử phạt hành vi đổ rác bừa bãi 2023

– Cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến cấp xã;

– Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có chế độ tiền lương như đối với cán bộ, công chức;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội;

– Người làm việc trong biên chế nhà nước;

– Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, viên chức lao động thuộc quốc phòng, công an;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

2. Mức lương cơ sở:

Theo đó, Nghị định 47/CP quy định mức lương cơ sở được sử dụng làm căn cứ tính các khoản sau:

– Mức lương trong bảng lương;

– Mức phụ cấp;

– Mức sinh hoạt phí;

– Các khoản trích hưởng theo mức lương cơ sở;

3. Bảng lương dành cho viên chức

  Nhận thức của bản thân về Chỉ thị 05 năm 2023

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Viên chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Mức lương

8.06

8.528

8.996

9.464

9.932

10.4

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương

7.475

7.943

8.411

8.879

9.347

9.815

2

Viên chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Mức lương

5.72

6.162

6.604

7.046

7.488

7.93

8.372

8.814

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Mức lương

5.2

5.642

6.084

6.526

6.968

7.41

7.852

8.294

3

Viên chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3.042

3.471

3.9

4.329

4.758

5.187

5.616

6.045

6.474

4

Viên chức loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

2.73

3.133

3.536

3.939

4.342

4.745

5.148

5.551

5.954

6.357

5

Viên chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2.418

2.678

2.938

3.198

3.458

3.718

3.978

4.238

4.498

4.758

5.018

5.278

6

Viên chức loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương

2.145

2.379

2.613

2.847

3.081

3.315

3.549

3.783

4.017

4.251

4.485

4.719

b

Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2)

Hệ số lương

2.00

2.18

2.36

2.54

2.72

2.90

3.08

3.26

3.44

3.62

3.80

3.98

Mức lương

2.6

2.834

3.068

3.302

3.536

3.77

4.004

4.238

4.472

4.706

4.94

5.174

c

Nhóm 3: Y công (C3)

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

Mức lương

1.95

2.184

2.418

2.652

2.886

3.12

3.354

3.588

3.822

4.056

4.29

4.524

  Câu hỏi lý thuyết thi giáo viên giỏi trường Mầm non 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment