2023 Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh

2023 Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh

Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh dưới đây là mẫu bảng thanh toán tiền lương tham khảo hữu ích dành cho các bạn kế toán lương làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong những văn bản hành chính, kế toán… Mời các bạn tham khảo!

Phiếu thu bằng tiếng Anh

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

  Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Archimedes Academy năm học 2021-2022

Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh:

MECO465
Unit: Construction Team No2
Setion: InDirect

SALARY PAYMENT SHEET OF …………….

No.Full namePositionSalary coefficientPIECE RATEAllowance for associated responsibilitiesTotal salarySalary deductionsActual balanceSignature
Number of workdaysAmountSI+UI 9.5%Food expense
1
2
3
4
5
Total
Director
(Signed and sealed)
Chief Accountant
(Signed and sealed)
Head of TeamDate ….. month ….. 20…..
Tabulor
(Signed)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *