2023 Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên

Cách viết tường trình mất thẻ Đảng

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng dành cho các đảng viên không may bị mất thẻ Đảng của mình. Nếu như bạn chưa biết cách viết tường trình mất thẻ Đảng thì hãy tham khảo bài viết sau.

1. Mẫu tường trình mất thẻ Đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ…………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ…………………., ngày …. tháng…. năm 20…

BẢN TƯỜNG TRÌNH
VỀ VIỆC MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

– Đảng ủy xã………….

– Cấp ủy chi bộ……….

– Cấp ủy đảng cấp trên

Tôi tên là: ………………………………………………

Ngày sinh: ………. tháng ……….. năm ……………

Nơi sinh:………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………….………………………………………

Ngày vào đảng: ………………. Ngày chính thức: …………………………………

Được kết nạp Đảng tại: ………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn …………….. thuộc Đảng bộ xã…………….

Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm và tường trình về việc làm mất thẻ Đảng như sau: Tôi đã được cấp thẻ Đảng viên và luôn ý thức việc giữ gìn, bảo quản thẻ đảng một cách cẩn thận, nhưng vào ngày …. tháng … năm ……… trên đường đi từ………….. về ………… tôi bị mất túi xách và nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có thẻ Đảng viên. Bản thân tôi xin nghiêm túc kiểm điểm về sai sót của mình trước tổ chức Đảng. Kính đề nghị cấp ủy Đảng các cấp xem xét cho tôi được cấp lại thẻ Đảng viên mới.

Bài Hay  2023 Mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM BẢN TƯỜNG TRÌNH

Xác nhận của Đảng ủy xã……………Xác nhận của cấp ủy Chi bộ…………..

2. Cách viết tường trình mất thẻ Đảng

Bạn không may bị mất thẻ Đảng, cần làm đơn với Đảng ủy cấp trên để có thể được cấp lại thẻ Đảng thì cần chú ý những mục sau:

  • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc mất thẻ Đảng
  • Những người có liên quan đến sự việc làm mất/hỏng thẻ Đảng
  • Trình tự, diễn biến sự việc ra sao
  • Nguyên nhân sự việc.
  • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.
  • Nêu nguyện vọng được cấp lại thẻ Đảng để tiếp tục hoạt động.

Thể thức của Biên bản tường trình mất thẻ Đảng:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài Hay  2023 Kể một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em lớp 2 (15 mẫu)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

b) Địa điểm và thời gian tường trình (ghi góc bên phải)

………, ngày ….. tháng ….. năm …….

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đậm hoặc in hoa):

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình:

Kính gửi: ………………………………………………………………

e) Nội dung tường trình: Tường trình cụ thể, chi tiết diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Lời đề nghị, cam đoan (nếu cần); nêu yêu cầu, nguyện vọng được cấp lại thẻ Đảng viên kèm chữ kí và họ tên của người làm tường trình.

3. Quy trình báo mất thẻ đảng viên

Thẻ đảng viên là một loại giấy chứng nhận rất quan trọng của người đảng viên và được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức.

Có rất nhiều trường hợp đảng viên sau khi được cấp thẻ không bảo quản thẻ dẫn tới việc làm mất. Theo Điều 6 Quy định 29/QĐ-TW về việc thi hành Điều lệ Đảng thì đảng viên được nhận thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ, khi mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.

Bài Hay  2023 Bạn có thể làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn minh lịch sự trong trường học

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp trừ các trường hợp biểu quyết bằng việc bỏ phiếu kín.

Ngoài ra trong một số trường hợp thẻ đảng viên cũng được sử dụng để lên máy bay trong các chuyến bay nội địa theo quy định của Bộ giao thông vận tải.

Từ đó thấy được rằng thẻ đảng viên có vai trò rất quan trọng đối đảng viên bởi lẽ đây chính là thẻ được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, biểu quyết trong đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các cấp, cần phải trình thẻ đảng viên khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến Đảng bộ khác ở trong nước;…

Như vậy trong trường hợp mất mất thẻ đảng viên thì đảng viên cần phải trình báo với cấp ủy và viết bản tường trình mất thẻ đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *