2023 Biển báo 428 Trạm cung cấp xăng dầu – Ý nghĩa của biển báo

Ý nghĩa của biển báo

Biển báo hiệu 428 Trạm cung cấp xăng dầu

Biển báo giao thông 428 là biển báo được dùng để chỉ dẫn phía trước có trạm cung cấp xăng dầu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo Trạm cung cấp xăng dầu

Biển báo Trạm cung cấp xăng dầu

Số hiệu biển báo: R.428

Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu

Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.

hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

  Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Leave a Comment