2023 Biển báo bắt đầu đường ưu tiên I401 – Ý nghĩa của biển báo

2023 Biển báo bắt đầu đường ưu tiên I401 – Ý nghĩa của biển báo

Ý nghĩa của biển báo

Biển báo hiệu bắt đầu đường ưu tiên I401

Biển báo giao thông I401 là biển báo được dùng để chỉ dẫn bắt đầu đến đoạn đường ưu tiên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo bắt đầu đường ưu tiên

Biển báo bắt đầu đường ưu tiên

· Số hiệu biển báo: I.401

· Tên biển báo: Bắt đầu đường ưu tiên.

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

  2023 Phát biểu suy nghĩ của bạn về bảo tồn phát huy di sản văn hóa ở địa phương

Trong trường hợp trên đường ưu tiên đã có các biển W.207, tại các đường nhánh đã có biển W.208 thì không nhất thiết phải đặt biển số I.401.

Trên đoạn đường này, phương tiện được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Nếu ở chỗ giao nhau có điều khiển giao thông thì nguyên tắc chạy xe ưu tiên hết tác dụng (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

Phía dưới biển số I.401, phải đặt biển số S.506a “Hướng đường ưu tiên”. Nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng.

Trên các đường không ưu tiên, ở những điểm giao nhau phải đặt biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên” hoặc biển số P.122 “Dừng lại”, bên dưới có đặt biển số S.506b “Hướng đường ưu tiên”.

  2023 Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/LPMB, 01/MBAI 2022

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *