2023 Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn W210

2023 Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn W210

Ý nghĩa của biển báo

Biển báo hiệu giao nhau với đường sắt có rào chắn W210

Biển báo giao thông W210 là biển báo gì? Biển báo mang ý nghĩa gì? Biển báo được biểu thị như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn

Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn W210

· Số hiệu biển báo: W.210

· Tên biển báo: Giao nhau với đường sắt có rào chắn

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay chắn nửa kín bố trí theo trật tự xen kẽ ở mỗi bên đường sắt và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.

  2023 Tải Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *