2023 Biểu mẫu về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH

Phụ lục thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH

Biểu mẫu về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung và biểu mẫu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH được hoatieu.vn giới thiệu trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo.

Biểu mẫu về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH gồm:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động;
  • Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động;
  • Dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện;
  • Danh sách người huấn luyện;
  • Danh sách người lao động tham dự huấn luyện;
  • Quyết định cấp thẻ an toàn;
  • Hợp đồng huấn luyện;
  • Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện.

1. Chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện cho người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho các nhóm đối tượng tham dự huấn luyện do Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện tổ chức.

Bài Hay  2023 Đơn xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Phần huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động

24

19

3

2

1

Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

7

1

2

Phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

8

4

3

1

3

Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

4

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

1

1

5

Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

6

Công tác khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1

1

7

Nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

4

4

II

Phần huấn luyện về kỹ năng cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

24

15

7

2

1

Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện.

1

1

2

Các phương pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện.

2

2

3

Kỹ năng biên soạn giáo án và bài giảng huấn luyện

1

1

4

Kỹ năng mở đầu và kết thúc lớp huấn luyện

2

1

1

5

Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

2

2

6

Kỹ năng thuyết trình và kiểm soát lớp huấn luyện

16

8

6

2

III

Phần huấn luyện các chuyên đề bắt buộc

32

20

6

6

1

An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị điện.

6

4

1

1

2

An toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động hóa chất.

6

4

1

1

3

An toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng.

6

4

1

1

4

An toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản.

6

4

1

1

5

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

8

4

2

2

Tổng cộng

80

54

16

10

Bài Hay  2023 Mẫu chứng nhận bí tích thêm sức

2. Chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện cho người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành.

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Phần huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động

16

11

3

2

1

Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

7

1

2

Phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

8

4

3

1

II

Phần huấn luyện về kỹ năng cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

24

15

7

2

1

Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện.

1

1

2

Các phương pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện.

2

2

3

Kỹ năng biên soạn giáo án và bài giảng huấn luyện

1

1

4

Kỹ năng mở đầu và kết thúc lớp huấn luyện

2

1

1

5

Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

2

2

6

Kỹ năng thuyết trình và kiểm soát lớp huấn luyện

16

8

6

2

Tổng cộng

40

26

10

4

Bài Hay  2023 Bộ sách giáo khoa Lớp 10 Cánh Diều

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *