2023 Các mẫu đơn thường gặp 2023 – Các mẫu đơn phổ biến

Các mẫu đơn phổ biến

Khi ta có một yêu cầu hay nguyện vọng chính đáng nào đó cần được giải quyết, ta phải viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức, hay cá nhân có trách nhiệm, quyền hạn để được giải quyết. Để tiết kiệm thời gian, Hoatieu.vn đã tổng hợp các mẫu đơn thường được sử dụng nhất hiện nay để bạn đọc tham khảo.

1. Đơn khiếu nại

1.1. Đơn khiếu nại là gì?

Đơn khiếu nại là đơn của công dân, cơ quan, tổ chức theo Luật khiếu nại gửi để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ví dụ: Khiếu nại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện.

1.2. Mẫu đơn xin khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

…, ngày… tháng … năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND/CCCD………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………

Bài Hay  2023 Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa

………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại 2022 và cách viết

2. Đơn tố cáo

2.1. Đơn tố cáo là gì?

Đơn tố cáo là đơn công dân theo thủ tục do Luật này quy định gửi đơn báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Ví dụ: Tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2.2. Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..

Họ và tên tôi: ……………………………….…… Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …………………………………………………Sinh ngày:……………………..

CMND/CCCD: ………………………….

Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: ……………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

Vì anh  ……………….. đã có hành vi………………………………………………………

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh ……………… có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày … tháng… năm 20…

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Đơn tố cáo 2022

3. Đơn kiến nghị

3.1. Đơn kiến nghị là gì?

Đơn kiến nghị là loại đơn công dân dùng để đề nghị với cá nhân, hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý, điều chỉnh, sửa đổi hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý, điều hành giải quyết một vấn đề nào đó thuộc trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức này.

Ví dụ: Viết đơn kiến nghị gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu xem xét giải quyết việc triển khai thực hiện dự án thủy điện ở huyện A làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của các hộ gia đình.

Bài Hay  2023 Kịch bản văn nghệ tổng kết năm học của trường mầm non

3.2. Mẫu đơn kiến nghị

Mẫu đơn kiến nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Giấy CMND/CCCD:………………. Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp (tỉnh, TP):……………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn này:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………………………………….

2./………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

………………………………………………………………………………………

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu đơn kiến nghị 2022 chuẩn và cách viết

4. Đơn đề nghị

4.1. Đơn đề nghị là gì

Mẫu đơn đề nghị là biểu mẫu dành cho cá nhân, tập thể hoặc tổ chức gửi tới các cá nhân, tập thể, tổ chức, các cơ quan, lãnh đạo cấp trên để xem xét và giải quyết các đề nghị cần được thông qua, giải quyết công việc chung hay một vấn đề cụ thể nào đó.

Ví dụ: Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe.

4.2. Mẫu đơn đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:…………………………….

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân)

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………..

Sinh năm: …………………………………………………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân:……………………………

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp:…………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Nơi ở:………………………………………………………………………………..

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Bài Hay  2023 Đơn xin nhận con nuôi trong nước 2022

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– ………………………………

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị và cách viết mẫu đơn đề nghị đúng quy định của pháp luật

5. Đơn khởi kiện

5.1. Đơn khởi kiện là gì?

Đơn khởi kiện là văn bản mà trong đó đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.

Ví dụ: Khởi kiện để đòi nợ.

5.2. Mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………………………

Người khởi kiện: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):……………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):……………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):……………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………………..

Quyết định …………………………… bị kiện số ……………………. ngày ………. tháng ………… năm ….. của………………………………. Về…………………………………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện……………………………………………………………………………………….

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính:………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):………………………………………………………

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết:…………………………………………………………………………

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện
(Ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Trước khi gửi đơn, người viết cần phải hiểu rõ thể loại đơn mình cần viết là gì để tránh việc viết sai tên đơn, nội dung đơn. Trên đây, Hoatieu đã định nghĩa và cho ví dụ các mẫu đơn cụ thể nhất để người dùng tránh việc nhầm lẫn, dẫn đến đơn gửi không đạt yêu cầu và bị trả về. Mời các bạn đọc tham khảo thêm các mẫu đơn khác trong Biểu mẫu – Thủ tục hành chính của Hoatieu.vn.

Leave a Comment