2023 Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự 2023

Độ tuổi gọi nhập ngũ NVQS

Tham gia nghĩa vụ quân sự là một trong những quyền lợi và trách nhiệm của công dân. Vậy độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự quy định như thế nào, cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự ra sao, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2023

Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, tạm hoãn gọi nhập ngũ với những công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo đó, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là đến hết 27 tuổi.

Như vậy, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2023 là từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự
Tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2023 mới nhất

2. Công cụ tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự Online

Các bạn nhập thông tin ngày tháng năm sinh theo mẫu: Ngày/Tháng/Năm. Ví dụ: 23/11/2000.

  Tải Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động

Nhập xong ấn Enter là ra kết quả ở ô Tuổi (Tính thời điểm tra).

3. Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự

Căn cứ các quy định nêu trên, cần chú ý 3 mốc thời gian: đủ 18 tuổi, hết 25 tuổi và hết 27 tuồi.

Theo đó giả sử gọi thời gian sinh của công dân nam là dd/mm/yyyy, thời gian công dân này đủ 18 tuổi là dd/mm/yyyy + 18; hết 25 tuổi là hết ngày dd/mm/yyyy + 26 (đủ 26 tuổi); hết 27 tuổi là hết ngày dd/mm/yyyy + 28 (đủ 28 tuổi)

Tham khảo tình huống sau để hiểu về cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của công dân:

Công dân nam sinh ngày 18/6/2004, thời điểm công dân này đủ 18 tuổi được xác định vào ngày 18/6/2022. Do vậy, từ ngày 18/6/2022, công dân này bắt đầu bước vào độ tuổi được gọi nhập ngũ.

  Đọc hiểu Chao ôi trăng đẹp quá - Bộ đề Đọc hiểu Giăng sáng

Đến hết ngày 18/6/2030, công dân này mới hết tuổi gọi nhập ngũ (đối với trường hợp hết 25 tuổi).

Với trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là đến hết 27 tuổi. Tức là đến hết ngày 18/6/2032, công dân này sẽ hết tuổi gọi nhập ngũ.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Dân sự của phần Hỏi đáp pháp luật.

Leave a Comment