2023 Cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

2023 Cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Hướng dẫn ghi đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Cách ghi mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện chuẩn nhất

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện dành cho các bạn có mong muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Vậy cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện chính xác nhất như thế nào, mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Cách viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự……………… ghi tên địa phương nơi bạn sống hoặc tên địa phương khác nơi bạn có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự ở đó.

  Tải Top 5 mẫu phân tích bài thơ Từ ấy khổ 1 siêu hay

Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

Ngày tháng năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

Hiện đang ở: Ghi địa chỉ cụ thể nơi bạn đang sinh sống.

Tình trạng sức khỏe: Dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe để điền vào đây.

Hoàn cảnh bản thân: Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại của bạn nhưng thế nào, đang học hay đi làm, gia đình ra sao, có thuộc diện khó khăn nào không…

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…………………….., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…………………………xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập: Ghi tên quận/huyện và phường/xã nơi bạn có nguyện vọng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.

  2023 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *