2023 Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

PGNHS 609

Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh là mẫu sử dụng phổ biến bởi ngày ngay nhu cầu cấp lại sổ bảo hiểm ngày càng nhiều. Mẫu liệt kê ra đầy đủ các giấy tờ cần chuẩn bị để xin cấp lại sổ BHXH do mất, bị hỏng như: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu mới nhất trong bài viết dưới đây.

1. Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Số Hồ sơ: 609/…………../SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

(Thời hạn giải quyết: 05 ngày)

1. Tên đơn vị: ……………………Mã đơn vị:…………..

2. Điện thoại: Email:

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có):

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I

Người tham gia:

1

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

2

Hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc; Quyết định phân công vị trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh … (Trường hợp điều chỉnh làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

II

Đơn vị:

1

Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS, 01 bản)

2

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

  2023 Thủ tục đính chính Sổ đỏ khi bị sai

Lưu ý:

1. Thủ tục nộp hồ sơ:

– Người đang làm việc nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

– Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Trường hợp sổ BHXH chưa hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH thì người lao động bổ sung thêm các loại giấy tờ sau (bản photo): Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác và kê khai đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS để làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

2. Đơn vị/người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ.

3. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH DO CÁ NHÂN TỰ CHI TRẢ KHI NHẬN KẾT QUẢ TẠI ĐỊA CHỈ.

Ngày trả kết quả: ……………./……………../…………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ)

  2023 Dãn cách hay giãn cách?

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

(Ký, ghi họ tên)

Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên)

2. Thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH mới nhất

*Đối với cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

– Trường hợp gộp sổ BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH .

**Đối với người tham gia:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

– Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng như sau:

+ Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và thẻ căn cước/ chứng minh thư/hộ chiếu. (1)

Nếu là Đảng viên: lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp.

+ Trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc. (2)

  2023 Tải Công văn 5749/CT-TNCN - HoaTieu.vn

– Đối với Đơn vị: trong trường hợp NLĐ nộp hồ sơ qua đơn vị.

– Xác nhận Tờ khai (TK1-TS) khi NLĐ điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH: thông tin điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận;

– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

– Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH trước năm 1995: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) và Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng với từng trường hợp sau:

Hồ sơ tương ứng cho từng trường hợp

**Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

+ Hồ sơ kèm theo gồm một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phân công vị trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan tới việc điều chỉnh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment