2023 Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Trình tự, thời gian bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử? Cử tri có được bỏ phiếu thay người khác không?

1. Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Cử tri có được bỏ phiếu thay người khác không?

Điều 49 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (Luật Bầu cử) quy định:

Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

=> Cử tri không được bỏ phiếu thay người khác

Tuy nhiên trong một số trường hợp tại mục 2 bài này, cử tri được bỏ phiếu thay người khác

2. Cử tri được bỏ phiếu thay người khác trong trường hợp nào?

Cử tri được bỏ phiếu thay người khác trong trường hợp nào?

Trong trường hợp dưới đây, cử tri được bỏ phiếu thay người khác:

  2023 Đáp án tập huấn môn Âm nhạc lớp 3 Cánh Diều

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Thế nào là bỏ phiếu hợp lệ?

Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.
  • Phiếu có đóng dấu của Tổ bầu cử.
  • Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.
  • Phiếu không ghi thêm tên người khác ngoài danh sách những người ứng cử hoặc ghi thêm nội dung khác.

Phiếu bầu cử không hợp lệ là các phiếu sau:

  • Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
  • Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;
  • Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;
  • Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
  • Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

4. Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu

Nguyên tắc bỏ phiếu được quy định tại điều 69 Luật Bầu cử như sau:

  2023 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

2. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

  Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

5. Thời gian bỏ phiếu

Theo quy định tại điều 71 Luật Bầu cử, thời gian bỏ phiếu được tính như sau:

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Leave a Comment