2023 Danh mục SGK lớp 7 mới năm 2022 – 2023

2023 Danh mục SGK lớp 7 mới năm 2022 – 2023

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Mới đây Bộ giáo dục đã công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 7 dành cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023. Sau đây là chi tiết danh mục sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình mới, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Mới đây UBND thành phố HCM đã ban hành văn bản 2360/QĐ-UBND, 2361/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7,10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, danh mục sách giáo khoa mới lớp 7 của TP HCM phê duyệt bao gồm 31 đầu sách. Sau đây là chi tiết các đầu sách giáo khoa lớp 7 sẽ sử dụng trong năm học mới của TP HCM. Mời các bạn cùng theo dõi.

  2023 Mẫu giấy xác nhận hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 BGD

Theo đó, tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ giáo dục đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới như sau:

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *