2023 Danh sách đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà

Đăng ký phong trào 2 giỏi

Tải về

Danh sách đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo biểu mẫu danh sách đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà năm 2018 trong bài viết này. Đây là biểu mẫu nữ cán bộ, công nhân viên chức thực hiện đăng ký đầu năm.

Báo cáo kết quả đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà năm 2018

Bảng đăng ký phong trào thi đua Giỏi việc nước – Đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ năm 2018

Đăng ký 2 giỏi

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ……………

CÔNG ĐOÀN…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH

Đăng ký phong trào “Giỏi việc nước-đảm việc nhà” năm 20…

STT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Ký tên

Phụ ghi

……………, ngày tháng năm 20

BAN CHẤP HÀNH

  2023 Mâm ngũ quả tượng trưng cho điều gì? - Ý nghĩa mâm ngũ quả

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment