2023 Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Thanh Hóa

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 – Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17, 18.6 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Thanh Hóa có gợi ý đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Kì thi vào lớp 10 năm 2022-2023 tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được bắt đầu. Sáng ngày 1/6 các thí sinh dự thi vào THPT chuyên Lam Sơn đã bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 3 môn chung Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2). Đối với các thí sinh tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức làm bài thi trong hai ngày (17-18/6). Sau đây là nội dung chi tiết đề thi vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Thanh Hóa môn Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài Hay  2023 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bằng Excel

1. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

Phần A.

1.B – 2.B – 3.A – 4.D – 5.A

Phần B.

6. keep

7. were walking

8. has worked/has been working

9. doing

10. to have started

11. excited

12. importance

13. Luckily

14. impolite

15. drawbacks

16.B – 17.A – 18.D – 19.B – 20.B

21.A – 22.B – 23.B – 24.A – 25.C

Phần C.

26.D – 27.C – 28.B – 29.A – 30.C

31. play

32. all

33. than

34. If

35. contribution

36.A – 37.B – 38.D – 39.C – 40.A

Phần D.

41. A new school will be built in this village soon.

42. She asked me how often I phoned my grandparents.

43. Because of the heavy rain, we delayed the match/the match was delayed.

44. The machine is so complicated that I don’t know how to use it./The machine is too complicated for me to use.

45. If I knew much about IT, I could help you.

46. You needn’t submit the essay today.

47. It took the astronauts two hours to orbit the Earth.

48. Living in the city isn’t as safe as living in the country.

49. We should cut down on the amount of salt we use every day.

50. I have no recollection of posting the letter.

* Đáp án chỉ mang tính tham khảo

2. Đề thi vào 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2022 đầy đủ nhất 1

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2022 đầy đủ nhất 2

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2022 đầy đủ nhất 3

3. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022 chuyên Lam Sơn

4. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Theo đó, Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 11 lớp chuyên (chuyên Toán, Tiếng Anh: Mỗi môn 2 lớp; Chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, mỗi môn 1 lớp) với số lượng 385 học sinh (35 học sinh/lớp chuyên).

Bài Hay  2023 Lời bài hát Tình yêu bận bịu - TLinh

Mỗi thí sinh phải làm 3 bài thi môn chung (Ngữ văn, Toán, mỗi môn 120 phút và Tiếng Anh với 60 phút) và 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký (Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi môn chuyên đó; môn chuyên của lớp chuyên Tin học được thi bằng môn Toán). Thời gian thi các môn chuyên là 150 phút. Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. Riêng bài thi môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.

Điểm số các bài thi được tính theo thang điểm 10 (lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau dấy phẩy); bài thi môn chung tính hệ số 1; bài thi môn chuyên tính hệ số 2. Thời gian diễn ra kỳ thi là ngày 1 và 2.6.2022.

Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn chung đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (NV) vào các trường THPT công lập tại huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được 1 lần thay đổi nguyện vọng.

Mỗi thí sinh làm 3 bài thi theo hình thức tự luận, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Thời gian làm bài là 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán; 60 phút đối với môn Tiếng Anh. Ngày thi: 17, 18 tháng 6 năm 2022. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi (đã tính hệ số) cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Bài Hay  2023 Cách lập sổ cái theo hình thức Nhật ký chung

Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có đăng ký NV vào học tại trường; dự thi đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi; các bài thi đạt 0,5 điểm trở lên và không trúng tuyển vào các trường THPT DTNT.

5. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Thanh Hóa

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - tinh Thanh Hoa 2021

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - tinh Thanh Hoa 2021

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - tinh Thanh Hoa 2021

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 - tinh Thanh Hoa 2021

6. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Thanh Hóa

PHẦN A: NGỮ ÂM

I.

II. 

4.D;               5.A

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

I.

6. go

7. watched

8. have lived

9. playing

10. would buy

II.

11. interesting

12. driver

13. decide

14. slowly

15. unpredictable

III.

16.C17.A18.B19.A20.A21.B22.D23.B24.A25.C

PHẦN C: ĐỌC HIẾU

I.

26. in

27. many

28. ways

29. because

30. avoid

II.

III. 

PHẦN D: VIẾT

41. we could celebrate a party this week

42. tall enough to reach the shelf

43. said to be a wonderful tourist attraction

44. taking a shortcut through the park

45. in your class is more hard-working than her, are they

II.

46. been talking about their future plan for 2 hours / talked about their future plan for 2 hours

47. should study harder to pass the exam

48. as Ann was, she managed to finish her work in time

49. turned down Mike’s invitation to his party

50. me with such confusing information that I didn’t know what to do

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Leave a Comment