2023 Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 7 Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 7 môn Toán

Đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Toán lớp 7

Đáp án tập huấn môn Toán lớp 7 Cánh Diều – Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 7 sách Cánh Diều môn Toán được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm nội dung chi tiết 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 7 bộ sách Cánh Diều có gợi ý đáp án chính xác giúp các thầy cô hoàn thành nội dung tập huấn SGK mới lớp 7 trên hoc10.vn/taphuan. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 7 Cánh Diều

Câu 1. Một trong những nguyên tắc vàng được thể hiện ở Sách giáo khoa Toán 7 bộ sách Cánh Diều là gì?

A. Dạy học phân hóa

B. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi

C. Chú trọng luyện thi

D. Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS

Câu 2. Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 7 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động

B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học

C. Thực hành, luyện tập

D. Củng cố, vận dụng

  Đối tượng và phương pháp điều chỉnh Luật Dân sự

Câu 3. Phần lớn các bài học trong sách giáo khoa Toán 7 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. Một bài toán

B. Một câu khẳng định

C. Một tình huống thực tế có bối cảnh thực

D. Một đoạn văn

Câu 4. Theo Điều 4.Thông tư 22: Đánh giá căn cứ vào:

A. Sách giáo khoa

B. Yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông

C. Sách bài tập

D. Sách giáo khoa và Sách bài tập

Câu 5. Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 7 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết

B. 140 tiết

C. 175 tiết

D. 210 tiết

Câu 6. Khái niệm nào sau đây đã được giảm tải và không còn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Toán lớp 7?

A. Khái niệm Số hữu tỉ

B. Khái niệm đa thức

C. Khái niệm Số thực

D. Khái niệm Hàm số

Câu 7. Nội dung nào sau đây đã được giảm tải và không còn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Toán lớp 7?

A. Định lí Pythagore

B. Tam giác bằng nhau

C. Khái niệm tỉ số của hai số nguyên

D. Khái niệm dãy tỉ số bằng nhau

Câu 8. Sách giáo khoa Toán 7 Cánh Diều đã giới thiệu phần mềm toán học nào trong những phần mềm sau đây?

A. Phần mềm MathType

B. Phần mềm Latex

  Tải Mẫu quyết định thưởng Lễ, Tết 2023 mới cập nhật

C. Phần mềm Geometer’s Sketchpad

D. Phần mềm GeoGebra và phần mềm Microsoft Excel

Câu 9. Sách giáo khoa Toán 7 Cánh Diều có cách tiếp cận mới (so với sách giáo khoa Toán 7 năm 2020) đối với khái niệm nào trong những khái niệm sau đây?

A. Số vô tỉ

B. Số hữu tỉ

C. Số thực

D. Số nguyên

Câu 10. Khái niệm nào trong những khái niệm sau đây mới được đưa vào Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Toán lớp 7?

A. Hình lăng trụ đứng tam giác và Hình lăng trụ đứng tứ giác

B. Tam giác cân

C. Tam giác bằng nhau

D. Tam giác đều

Câu 11. Khái niệm nào trong những khái niệm sau đây mới được đưa vào Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Toán lớp 7?

A. Tần số

B. Mốt của dấu hiệu

C. Số trung bình cộng

D. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Câu 12. Các chương trong Sách giáo khoa Toán 7, Tập 1 bộ sách Cánh Diều là:

A. Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

Chương II. Hình học trực quan

Chương III. Góc. Đường thẳng song song

B. Chương I. Số hữu tỉ

Chương II. Hình học trực quan

Chương III. Góc. Đường thẳng song song

C. Chương I. Số hữu tỉ

Chương II. Số thực

Chương III. Hình học trực quan

Chương IV. Góc. Đường thẳng song song

D. Chương I. Một số yếu tố thống kê và xác suất

  2023 Tải Nghị định 32/2016/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời

Chương II. Biểu thức đại số

Chương III. Tam giác

Câu 13. Các chương trong Sách giáo khoa Toán 7, Tập 2 bộ sách Cánh Diều là:

A. Chương V. Số hữu tỉ. Số thực

Chương VI. Hình học trực quan

Chương VII. Góc. Đường thẳng song song

B. Chương IV. Số hữu tỉ

Chương V. Số thực

Chương VI. Hình học trực quan

Chương VII. Góc. Đường thẳng song song

C. Chương IV. Số hữu tỉ.

Chương V. Hình học trực quan.

Chương VI. Góc. Đường thẳng song song

D. Chương V. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương VI. Biểu thức đại số

Chương VII. Tam giác

Câu 14. Chủ đề 1 trong Hoạt động thực hành và trải nghiệm ở Sách giáo khoa Toán 7 Cánh Diều là gì?

A. Một số hình thức khuyến mại trong kinh doanh

B. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

C. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

D. Dung tích phổi

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là một yêu cầu cần đạt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Toán lớp 7?

A. Nhận biết được định nghĩa đa thức

B. Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến

C. Nhận biết được định nghĩa đa thức nhiều biến

D. Nhận biết được định nghĩa đơn thức nhiều biến

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Leave a Comment