2023 Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 10

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử 10 Cánh Diều. HoaTieu.vn xin gửi tới thầy cô giáo 15 câu hỏi cùng đáp án gợi ý trả lời chương trình tập huấn sách giáo khoa mới môn Lịch sử cho năm học mới 2022 – 2023.

Nhằm mục đích cùng cấp thêm tài liệu tham khảo cho giáo viên khi tham gia các kháo tập huấn Sách giáo khoa mới, HoaTieu đã sưu tầm và tổng hợp 15 câu hỏi bao gồm các kiến thức về chương trình dạy học môn Lịch sử 10 bộ sách Cánh Diều, yêu cầu của chương trình, những điều cần đạt được, phương pháp dạy học, …

Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu tham khảo, không phải là đáp án được Bộ GDĐT công bố chính thức.

Đáp án kiểm tra tập huấn SGK mới lớp 10 môn Lịch sử 10 Cánh diều

Dưới đây là nội dung 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử 10 Cánh diều. Thầy cô khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Câu 1. Một trong những đặc điểm của môn Lịch sử cấp trung học phổ thông là:

 • A. môn học tự chọn.
 • B. môn học lựa chọn.
 • C. môn học bắt buộc.
 • D. môn học tích hợp.

Câu 2. Năng lực Lịch sử bao gồm:

 • A. Tìm hiểu lịch sử; Nhận thức và tư duy lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
 • B. Tìm hiểu tư liệu; Nhận thức và tư duy lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
 • C. Tìm hiểu lịch sử; Thực hành lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
 • D. Tìm hiểu lịch sử; Nhận thức và tư duy lịch sử; So sánh, đánh giá.
Bài Hay  2023 Mất tích bao lâu thì báo công an?

Câu 3. Sách giáo khoa Lịch sử/chuyên đề học tập Lịch sử 10 – bộ Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số bao nhiêu?

 • A. Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.
 • B. Quyết định số 224/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.
 • C. Quyết định số 424/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.
 • D. Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.

Câu 4. Kí hiệu trong sách giáo khoa Lịch sử/chuyên đề học tập Lịch sử 10 – bộ Cánh Diều là để chỉ

 • A. Kiến thức mới.
 • B. Mở đầu.
 • C. Góc khám phá.
 • D. Góc mở rộng.

Câu 5. Phần chủ đề Lịch sử sách giáo khoa Lịch sử 10 bao gồm

 • A. 7 chủ đề, 18 bài học.
 • B. 7 chủ đề, 19 bài học.
 • C. 7 chủ đề, 20 bài học.
 • D. 7 chủ đề, 21 bài học.

Câu 6. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

 • A. tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.
 • B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
 • C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
 • D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 7. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

 • A. đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.
 • B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
 • C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
 • D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 8. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

 • A. tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
 • B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
 • C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
 • D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.
Bài Hay  2023 Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

Câu 9. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

 • A. tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.
 • B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
 • C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
 • D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 10. Theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về thiết kế giáo án, giáo viên tổ chức các hoạt động là

 • A. khởi động, hình thành kiến thức mới, vận dụng và luyện tập.
 • B. khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập – vận dụng và giao bài tập về nhà.
 • C. khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập và vận dụng.
 • D. khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập và củng cố kiến thức.

Câu 11. Theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá,…thì các hoạt động học của HS dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau là gì?

 • A. chuyển giao nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.
 • B. chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ.
 • C. chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.
 • D. thực hiện nhiệm vụ, chuyển giao nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.

Câu 12. Tạo tâm thế học tập cho HS, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới là mục tiêu của hoạt động nào?

 • A. Luyện tập.
 • B. Vận dụng.
 • C. Hình thành kiến thức.
 • D. Khởi động.
Bài Hay  2023 Kịch bản chương trình sinh hoạt liên đội dưới cờ

Câu 13. Một trong những định hướng về phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT năm 2018 là

 • A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
 • B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
 • C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
 • D. đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập.

Câu 14. Một trong những định hướng hình thức đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT năm 2018 là

 • A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
 • B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
 • C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
 • D. kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.

Câu 15. Một trong những định hướng phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT năm 2018 là

 • A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
 • B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
 • C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
 • D. đánh giá qua hồ sơ học tập.

Trên đây là tài liệu tập huấn được chia sẻ miễn phí. Thầy cô tham khảo và theo dõi HoaTieu.vn để cập nhật thông tin và tài liệu mới nhất nhé, đáp án các môn học lớp 10 Bộ sách Cánh Diều vẫn đang được cập nhật liên tục.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *