2023 Đề cương ôn thi viên chức môn kiến thức chung tỉnh Gia Lai 2019

Tài liệu ôn thi viên chức môn kiến thức chung 2019

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ôn tập môn kiến thức chung, tin học văn phòng, ngoại ngữ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT do Sở nội vụ tỉnh Gia Lai mới ban hành ngày 8/5/2019. Đây là tổng hợp danh mục ôn tập thi viên chức 2019 mới nhất giúp các bạn tóm lược được những phần kiến thức quan trọng cần ôn tập.

  • Đề cương ôn thi viên chức môn nghiệp vụ tiểu học tỉnh Gia Lai 2019
  • Đề cương ôn thi viên chức môn chuyên ngành giáo viên THCS, THPT tỉnh Gia Lai 2019
  • Đề cương ôn thi viên chức giáo viên mầm non môn chuyên ngành 2019 tỉnh Gia Lai
Bài Hay  2023 https://hoatieu.vn/phap-luat/danh-sach-tai-khoan-thu-bhxh-o-ha-noi-165765

Nội dung ôn thi viên chức môn kiến thức chung 2019

  1. Văn bản hợp nhất Luật giáo dục 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015
  2. Luật viên chức ngày 15/11/2010
  3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012
  4. Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018
  5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008

Bài thi tin học văn phòng

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tương đương trình độ A quy định theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

Bài thi ngoại ngữ:

Trình độ ngoại ngữ bậc 1/tương đương trình độ A (dành cho thí sinh dự thi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *