2023 Đề thi cuối kì 1 Tin 7 Kết nối tri thức 2022-2023

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tin học lớp 7 sách mới

Đề thi cuối kì 1 Tin 7 Kết nối tri thức 2022-2023 được Hoatieu chia sẻ đến các bạn đọc trong bài viết này là đề kiểm tra cuối kì môn Tin lớp 7 trắc nghiệm có ma trận đề thi và đáp án chi tiết. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi Tin học lớp 7 cuối học kì 1 2022-2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin lớp 7 KNTT

STT

NỘI DUNG KIẾN THỨC

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng số câu

TỈ LỆ %

Điểm

NHẬN BIÊT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

Ch TN

ch TL

Ch TN

ch TL

Ch TN

ch TL

Ch TN

ch TL

Ch TN

Ch TL

1

1. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của MT

1.1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

4
(C1-4)
1,0đ

1
(C1)
1,5đ

4

1

2,5

1.2. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

4
(C5-8)
1,0đ

1
(C2)
1,5đ

4

1

2,5

1.3. Thuật toán sắp xếp

2
(C9-10)
0,5đ

0,5
(C3a)
1,0đ

0,5
(C3b)
1,0đ

2

1

2,5

2

2. Đạo đức, PL và văn hóa trong MT số

2.1. Ứng xử trên MXH

2

(C11-12)

0,5đ

0,5
(C4a)
1,0đ

0,5
(C4b)
1,0đ

2

2,5

Tổng

12

0,5

1,5

1

1

12

4

10

Tỉ lệ

40%

30%

20%

10%

30%

70%

100%

Tổng điểm

4,0đ

3,0đ

2,0đ

1,0đ

3,0đ

7,0đ

10,0đ

2. Đề thi môn Tin học 7 học kì 1 KNTT

ĐỀ 1:

Phần I. Trắc nghiệm (3,0đ)

Dạng 1. Khoanh tròn trước đáp án đúng nhất (1,0đ):

Câu 1: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?

a. Lưu trữ dữ liệu.

b. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.

c. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho.

d. Xử lí dữ liệu.

Câu 2: Cho biết kết quả của thuật toán tìm kiếm tuần tự với đầu vào là 6 và danh sách gồm [1,4,5,6,7]

a. Không tìm thấy số 6.

b. Tìm thấy số 6 sau 6 vòng lặp.

c. Tìm thấy số 6 sau 5 vòng lặp.

d. Tìm thấy số 6 sau 4 vòng lặp.

Câu 3: Đầu vào của thuật toán tìm kiếm tuần tự là?

a. Giá trị cần tìm và danh sách bất kỳ

b. Danh sách bất kỳ.

c. Giá trị cần tìm.

d. Thông báo tìm thấy giá trị.

Bài Hay  2023 Tải Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2023

Câu 4: Đầu ra của thuật toán tìm kiếm tuần tự là?

a. Thông báo tìm thấy.

b. Thông báo tìm thấy và chỉ ra vị trí của giá trị cần tìm hoặc thông báo không tìm thấy.

c. Thông báo không tìm thấy.

d. Giá trị cần tìm và danh sách bất kỳ.

Dạng 2. Lựa chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn sau đây để điền vào chỗ trống (…) thích hợp, sao cho thành phát biểu đúng (1đ):

(a)So sánh; (b) Sắp xếp; (c) vùng tìm kiếm; (d) Vị trí;

Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Câu 5: Thực hiện trên trên danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Bắt đầu từ ………………………….. ở giữa danh sách.

Câu 6: Tại mỗi bước lặp, ……………………….. giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa danh sách, nếu bằng thì dừng lại, nếu nhỏ hơn thì tìm trong nửa trước của danh sách, nếu lớn hơn thì tìm trong nửa sau của danh sách.

Câu 7: Chừng nào chưa tìm thấy và ………………………. còn phần tử thì còn tìm tiếp.

Câu 8: ……………………… giúp cho việc tìm kiếm được thực hiện nhanh hơn.

Dạng 3. Em hãy điền Đ/S vào các ô tương ứng bảng sau để cho biết các phát biểu đó Đúng hay Sai? (1đ):

Phát biểu

Đ/S

Câu 9: Sắp xếp nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.

Câu 10: Chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn làm cho bài toán khó giải quyết hơn.

Câu 11: Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng.

Câu 12: Học sinh luôn ủng hộ việc sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin giả, thông tin đe dọa, bắt nạt bạn bè,…

Phần II. Tự luận (7đ):

Câu 1 (1,5đ): Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 7 trong danh sách [1,4,8,7,10,28]?

Câu 2 (1,5đ): Hãy sắp xếp danh sách [1,8,6,7,10,4,28] theo thứ tự tăng dần. Thuật toán tìm kiếm nhị phân tìm cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 10 trong danh sách vừa sắp xếp?

Câu 3 (2,0đ):

a. Đầu vào của thuật toán sắp xếp là gì?

b. Liệt kê các bước lặp của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các số 3,4,1,5,2 theo thứ tự tăng dần?

Câu 4 (2,0đ):

a. Em sẽ làm gì khi vô tình em truy cập một trang web có nội dung xấu?

b. Để không biến mình thành người nghiện Internet em sẽ làm gì?

ĐỀ 2:

Phần I. Trắc nghiệm (3,0đ)

Dạng 1. Khoanh tròn trước đáp án đúng nhất (1,0đ):

Bài Hay  2023 Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Câu 1: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?

a. Lưu trữ dữ liệu.

b. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.

c. Xử lí dữ liệu.

d. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho.

Câu 2: Cho biết kết quả của thuật toán tìm kiếm tuần tự với đầu vào là 7 và danh sách gồm [1,4,5,6,8,7]

a. Không tìm thấy số 7.

b. Tìm thấy số 7 sau 6 vòng lặp.

c. Tìm thấy số 7 sau 5 vòng lặp.

d. Tìm thấy số 7 sau 4 vòng lặp.

Câu 3: Đầu ra của thuật toán tìm kiếm tuần tự là?

a. Thông báo tìm thấy và chỉ ra vị trí của giá trị cần tìm hoặc thông báo không tìm thấy.

b. Thông báo tìm thấy.

c. Thông báo không tìm thấy.

d. Giá trị cần tìm và danh sách bất kỳ.

Câu 4: Đầu vào của thuật toán tìm kiếm tuần tự là?

a. Danh sách bất kỳ.

b. Giá trị cần tìm.

c. Giá trị cần tìm và danh sách bất kỳ.

d. Thông báo tìm thấy giá trị.

Dạng 2. Lựa chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn sau đây để điền vào chỗ trống (…) thích hợp, sao cho thành phát biểu đúng (1đ):

(a) vùng tìm kiếm; (b) Sắp xếp; (c) So sánh; (d) Vị trí;

Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Câu 5: Thực hiện trên trên danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Bắt đầu từ ………………………….. ở giữa danh sách.

Câu 6: Tại mỗi bước lặp, ……………………….. giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa danh sách, nếu bằng thì dừng lại, nếu nhỏ hơn thì tìm trong nửa trước của danh sách, nếu lớn hơn thì tìm trong nửa sau của danh sách.

Câu 7: Chừng nào chưa tìm thấy và ………………………. còn phần tử thì còn tìm tiếp.

Câu 8: ……………………… giúp cho việc tìm kiếm được thực hiện nhanh hơn.

Dạng 3. Em hãy điền Đ/S vào các ô tương ứng bảng sau để cho biết các phát biểu đó Đúng hay Sai? (1đ):

Phát biểu

Đ/S

Câu 9: Sắp xếp nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách không hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.

Câu 10: Chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn làm cho bài toán dễ giải quyết hơn.

Câu 11: Không cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng.

Câu 12: Học sinh không ủng hộ việc sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin giả, thông tin đe dọa, bắt nạt bạn bè,…

Bài Hay  2023 Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Phần II. Tự luận (7đ):

Câu 1 (1,5đ): Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 10 trong danh sách [1,4,8,7,10,28]?

Câu 2 (1,5đ): Hãy sắp xếp danh sách [1,8,6,7,10,4,28] theo thứ tự tăng dần. Thuật toán tìm kiếm nhị phân tìm cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 6 trong danh sách vừa sắp xếp?

Câu 3 (2,0đ):

a. Kết quả của việc sử dụng các thuật toán sắp xếp là gì?

b. Liệt kê các bước lặp của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các số 41,15, 17, 32, 18 theo thứ tự tăng dần?

Câu 4 (2,0đ):

a. Em sẽ làm gì khi vô tình em truy cập một trang web có nội dung xấu?

b. Để không biến mình thành người nghiện Internet em sẽ làm gì?

3. Đáp án đề thi môn Tin học 7 học kì 1 KNTT

Phần I. Trắc nghiệm (3,0đ): Mỗi câu đúng được 0,25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đề 1

c

d

a

b

(d)

(a)

(c)

(b)

Đ

S

Đ

S

Đề 2

d

b

a

c

(d)

(c)

(a)

(b)

S

Đ

S

Đ

Phần II. Tự luận (7đ):

Câu

Đáp án

Điểm

Đề 1

Đề 2

1

Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần 4 bước để tìm thấy số 7 trong danh sách.

Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần 5 bước để tìm thấy số 10 trong danh sách.

1,5đ

2

Danh sách SX theo thứ tự tăng dần [1,4,6,7,8,10,28]

Thuật toán tìm kiếm nhị phân tìm cần 2 bước để tìm thấy số 10.

Danh sách SX theo thứ tự tăng dần [1,4,6,7,8,10,28]

Thuật toán tìm kiếm nhị phân tìm cần 2 bước để tìm thấy số 6.

0,75đ

0,75đ

3a

Đầu vào của thuật toán sắp xếp là một danh sách bất kỳ.

Kết quả của việc sử dụng các thuật toán sắp xếp là một danh sách có thứ tự.

1,0đ

3b

1,0đ

4a

Khi vô tình em truy cập một trang web có nội dung xấu em sẽ đóng ngay trang web đó lại, đồng thời báo cho bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trang web đó.

1,0đ

4b

Để không biến mình thành người nghiện Internet em sẽ: Tìm một người tin tưởng để thường xuyên chia sẻ, tâm sự như bố mẹ, thầy cô…; Chỉ sử dụng máy tính tại phòng sinh hoạt chung của gia đình; Quy định thời gian sử dụng máy tính tối đa 2h mỗi ngày; Tìm và theo đuổi sở thích thói quen đọc sách, chơi thể thao và các phong trào của nhà trường tổ chức….

1,0đ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 7 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *