2023 Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 3 năm 2022 – 2023

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 3 môn Công nghệ (Có ma trận, đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 3 năm 2022 – 2023 bao gồm ma trận và đề thi có kèm theo cả đáp án bám sát chương trình sách giáo khoa mới giúp học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK1. Mời quý thầy cô, phụ huynh, các em tham khảo và tải file Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Công nghệ trong bài viết để xem đầy đủ nội dung.

Đây là đề thi công nghệ lớp 3 được biên soạn khoa học theo chương trình mới và chia sẻ miễn phí để các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi và nắm chắc kiến thức tổng quát cần ôn tập học kì 1 Công nghệ 3.

I/Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 3 số 1

1. Ma trận đề thi cuối kì 1 Công nghệ 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Kết nối)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG:

– Tự nhiện và công nghệ.

– Sử dụng đèn học.

– Sử dụng quạt điện.

– Sử dụng máy thu thanh.

– Sử dụng máy thu hình.

– An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình.

Số câu

4

1

3

1

1

8

2

Câu số

Câu 1,3,4,8

Câu 9

Câu 2,5,7

Câu 10

Câu 6

Số điểm

4,0

1,0

3,0

1,0

1,0

8,0

2,0

Tổng

Số câu

4

1

3

1

1

8

2

Số điểm

4,0

2,0

3,0

1,0

1,0

8,0

2,0

Bài Hay  2023 Tải Mẫu đơn xin xác nhận đoàn viên ưu tú

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Kết nối)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Số câu

1

2

1

2

1

2

3

6

Câu số

Câu 1

Câu 5,6

Câu 2

Câu 7, 8

Câu 3

Câu 9, 10

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

Số câu

1

1

Câu số

Câu 4

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

1

2

2

2

1

2

4

6

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

4,0

6,0

2. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 3

3. Đáp án đề thi cuối kì 1 Công nghệ 3

II/Đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 số 2

1. Ma trận đề thi cuối kì 1 Công nghệ 3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
Năm học 2022-2023

Tên nội dung,

các mạch kiến thức

CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Công nghệ và đời sống

Tự nhiên và công nghệ.

– Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ.

– Nêu được tên một số sản phẩm công nghệ và đối tượng tự nhiên.

– Nêu được tác dụng một số sản phẩm công nghệ trong gia đình.

– Nêu được vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình.

Nêu được những việc làm giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.

– Nêu được những nguy cơ xảy ra khi sử dụng đồ dùng công nghệ không đúng cách.

Sử dụng đèn học

– Nêu được các bộ phận chính của đèn học

– Nhận biết được một số loại đèn học thông dụng

– Nêu được tác dụng các bộ phận chính của đèn học

– Xác định vị trí đặt đèn, bật tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học.

– Nêu được tác dụng và cách sử dụng đèn học.

-Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học

Sử dụng quạt điện

– Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện.

– Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng.

– Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.

– Các bước sử dụng quạt điện

– Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện.

Sử dụng máy thu thanh

– Nêu được tác dụng của máy thu thanh.

– Tên gọi khác của máy thu thanh.

– Phân biệt được một cách đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh

– Kể tên và nêu được nội dung phát thanh của một số chương trình phù hợp với lứa tuổi HS trên đài phát thanh.

– Chọn được kênh phát thanh, thay đổi âm lượng theo ý muốn

Sử dụng máy thu hình.

– Tên gọi khác của máy thu hình

-Phân biệt được một cách đơn giản giữa đài truyền hình và máy thu hình.

– Nêu được các bước sử dụng máy thu hình (ti vi) trong gia đình.

– Kể được tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến, phù hợp với HS.

– Nhận biết được những việc làm phù hợp khi sử dụng máy thu hình( ti vi)

Bài Hay  2023 Tải Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

MA TRẬN ĐÈ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
Năm học 2022-2023

Tên nội dung,

các mạch kiến thức

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Kết nối)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Số câu

2

1

3

1

1

1

6

3

Số điểm

2

1

3

2

1

1

6

4

Câu số

1,2

7

3,4,5

8

6

9

Tổng

Số câu

2

1

3

1

1

1

6

3

Số điểm

2

1

3

2

1

1

6

4

2. Đề thi học kì 1 công nghệ lóp 3

3. Đáp án đề thi cuối kì 1 Công nghệ 3

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *