2023 File Excel tính tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT 2023

File Excel tính tiền đóng bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng. Bởi vậy, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới. Nay, HoaTieu.vn cập nhật File Excel tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2020

1. Tỷ lệ đóng BHXH năm 2020

Người sử dụng lao động

Người lao động Việt Nam

BHXH

TNLĐ

BNN

BHTN

BHYT

BHXH

TNLĐ

BNN

BHTN

BHYT

HT

TT

ÔĐ

TS

HT

TT

ÔĐ

TS

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

0%

0%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

2. File Excel tính tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT 2020

Để xem chi tiết, mời các bạn tải file về nhé.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bài Hay  2023 Lời bài hát Và tôi - Lăng LD ft. JBee7 - Và tôi Lyrics

Leave a Comment