2023 Giáo viên cơ hữu là gì?

Quy định về giáo viên, giảng viên cơ hữu

Tìm hiểu về giáo viên, giảng viên cơ hữu

Giảng viên, giáo viên cơ hữu là một thuật ngữ chuyên môn để chỉ các giáo viên, giảng viên là nhân viên chính thức của nhà trường, chịu sự phân công tham gia hoạt động, công tác khác của nhà trường. Sau đây là những quy định chi tiết của Bộ giáo dục về giáo viên, giảng viên cơ hữu Hoatieu xin chia sẻ để bạn đọc cùng tham khảo.

Khái niệm giáo viên, giảng viên cơ hữu

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT, giảng viên cơ hữu được hiểu như sau:

Điều 3. Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu là người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; do nhà trường trả lương và chi trả các khoản thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành.

Bài Hay  2023 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2022-2023

Như vậy, ta nhận thấy, giảng viên cơ hữu theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ chính là những người lao động đã được ký hợp đồng lao động có thời hạn lên đến 3 năm hoặc có thể là loại hợp đồng không xác định thời gian theo quy định của bộ luật lao động.

Giảng viên cơ hữu còn không là công chức, viên chức nhà nước và không làm việc theo hợp đồng lao động 3 tháng trở lên với đơn vị khác do nhà trường trả lương và chi trả mọi khoản thuộc chế độ, các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Leave a Comment