2023 Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Giấy chấp nhận cho đăng ký thường trú

Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Bạn đang muốn nhập khẩu tại địa chỉ bạn đang tạm trú, ở nhờ hoặc để phục vụ công việc, học tập của mình? Nếu không đủ các điều kiện để tự nhập khẩu, bạn phải nhờ người thân quen nào đó làm thủ tục xác nhận và chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân tại đây.

  2023 Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Nội dung cơ bản của giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY CHẤP THUẬN CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
VÀO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………… Giới tính:……………………………………………

Số giấy CMND:………………………….. Ngày cấp:…………………………. Nơi cấp:……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………Số Fax:……………………………… E-mail:…………………

2. Hiện tôi đang có nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp tại địa chỉ:……………………………………………

Tôi đồng ý cho những người có tên dưới đây đang thuê/ mượn/ ở nhờ được đăng ký thường trú vào địa chỉ nói trên:

  File luyện chữ nghiêng cho bé - Vở luyện viết chữ nghiêng
STTHọ và tênNgày sinhSố hộ chiếu/
giấy tờ do nước
ngoài cấp
Nơi cấpChỗ ở hiện nay
ở nước ngoài
Quan hệ với người
có chỗ ở hợp pháp

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật./.

Xác nhận của UBND phường, xã
về các nội dung ghi tại điểm 1

…………………………………………………………
…………………………………………………………

……………, ngày…….tháng…….năm…….
Người viết giấy
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment