2023 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới

Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng ATKT và BVMT. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn là gì?

Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được định nghĩa tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Đây là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng ATKT và BVMT. Với việc xác minh giấy chứng nhận này, sẽ tăng khả năng uy tín và xác nhận độ an toàn kỹ thuật của từng doanh nghiệp.

2. Mẫu giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

Mẫu giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TEM KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHỦ PHƯƠNG TIỆN, LÁI XE CẦN BIẾT

Vehicle owners, drivers are to be aware of the followings:

1. Khi tham gia giao thông phải mang theo Giấy chứng nhận kiểm định. Nộp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của các Đơn vị đăng kiểm.

When in traffic, drivers are requested to carry the certificate of inspection. Return certificate and inspection stamp when receiving a withdrawal notice from the Registration and Inspection Center.

2. Lái xe khi lưu hành qua cầu, hầm đường bộ phải tuân thủ các biển báo hiệu đường bộ đặt trước công trình.

When passing the bridges, road tunnels, drivers must comply with road warning signs put forward its.

3. Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của xe giữa hai kỳ kiểm định.

Perform maintenance and/or repair to the good technical conditions of the vehicle between two consecutive inspections.

4. Khi có thay đổi thông tin hành chính, thông số kỹ thuật phải đến Đơn vị đăng kiểm để được hướng dẫn làm thủ tục ghi nhận thay đổi.

When roaming, transfer of vehicle ownership, renovation, modification of frame (chassis) or changing of engine No, … the concerned Registration and Inspection Center (Vietnam Register) should be notified for instructions and the required procedures are to be followed.

5. Xe cơ giới bị tai nạn giao thông đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định phải sửa chữa, khắc phục và đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định lại.

A motor vehicle which is damaged by accident and the requirements for technical safety and environment protection are not assured, is to be repaired and brought for re-inspection at an Inspection Center.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
—————

MOT – Vietnam Register

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

No: (số seri)

  2023 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

(Trang bìa 1 và 4)

Chú thích: Phôi Giấy chứng nhận và Tem kiểm định

I. Phôi Giấy chứng nhận

 1. Phát hành thống nhất; có các chi tiết chống làm giả.
 2. Gồm 04 trang, vân nền màu vàng, các trang bìa 1 và 4 được in sẵn; trang 2 và 3 do các Đơn vị đăng kiểm in từ Chương trình Quản lý kiểm định.
 3. Kích thước trang giấy: 148 mm x 210 mm
 4. Phần chữ:

Dòng “Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” và số seri in màu đỏ; Các dòng còn lại in màu đen.

 1. Nội dung (1): in số lượng lốp và cỡ lốp trên từng trục nếu cỡ lốp các trục khác nhau.
 2. Nội dung (2): vị trí in ảnh tổng thể xe cơ giới khi vào kiểm định có kích thước 90 mm x 60 mm, đối với trường hợp ô tô đầu kéo thì ảnh chụp có thể bao gồm cả sơ mi rơ moóc kéo theo khi đi kiểm định.
 3. Nội dung (3): Đơn vị đăng kiểm ghi chú những đặc điểm, thông tin khác của phương tiện nếu có.
 4. Nội dung (4): dãy mã số của cơ quan quản lý để kiểm tra (tự động xuất hiện khi in Giấy chứng nhận).
 5. Nội dung (5):
  2023 Biên bản nghiệm thu sửa chữa tài sản

+ Đối với ô tô tải các loại: Ghi Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trên cơ sở tài liệu kỹ thuật (Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất lắp ráp; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo hoặc Tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất).

Trường hợp giá trị xác định theo tài liệu kỹ thuật lớn hơn giá trị quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì ghi theo giá trị tối đa quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015.

+ Đối với các loại xe khác: Ghi theo tài liệu kỹ thuật.

+ Đối với sơ mi rơ moóc thì ghi thêm giá trị phân bố lên chốt kéo như sau:

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông/chốt kéo (kg):……………………/……………….

 1. Nội dung (6): Đối với sơ mi rơ moóc thì ghi thêm giá trị phân bố lên chốt kéo như sau:

Khối lượng toàn bộ theo thiết kế/chốt kéo (kg):………………./……………

 1. Nội dung (7):

+ Đối với ô tô tải các loại: Ghi giá trị được xác định bằng cách lấy giá trị tại nội dung (5) trừ đi Khối lượng bản thân của xe (xác định theo tài liệu kỹ thuật) trừ đi Khối lượng người được phép chở (số người cho phép x 65 kg).

+ Đối với các loại xe khác: Ghi theo tài liệu kỹ thuật.

 1. Nội dung (8):

– Đối với xe tải có kích thước lòng thùng xe khác nhau trên cùng một chiều hoặc xe tải có mui phủ thì ghi kích thước lớn nhất và bé nhất (hoặc Hc – đối với xe tải có mui phủ) như sau: D/d x R/r x C/c (Hc).

– Đối với xe khách: Kích thước khoang hành lý lớn nhất.

– Đối với xe xi téc hoặc các thùng xe có kết cấu đặc biệt: Kích thước bao thùng xe.

1. PHƯƠNG TIỆN (VEHICLE )

Biển đăng ký:………… Số quản lý phương tiện ………….

(Registration Number)…… (Vehicle Inspection No):……

Loại phương tiện: (Type)………………………..

Nhãn hiệu (Mark):………………………………..

Số loại (Model Code):…………………………..

Số máy (Engine Number):……………………..

Số khung (Chassis Number):………………….

Năm, Nước sản xuất:……………………………

(Manufactured Year and Country)

Năm hết niên hạn sử dụng: (Lifetime Limit to):………….

Kinh doanh vận tải (Commercial Use): ¨ Cải tạo (Modification): ¨

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Kích thước bao (Overall Dimension):………..……… (mm)

Kích thước lòng thùng xe: (8)…………………………… (mm)

(Inside cargo Container Dimensions)

Khối lượng bản thân (Kerb mass): ……………………. (kg)

Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: (7)…… (kg)

(Authorized pay load)

Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế:……….(kg)

(Design pay load)

Khối lượng kéo theo TGGT/TK (Towed Weight):………/………. (kg)

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: (5)…………….(kg)

(Authorized total mass)

Khối lượng toàn bộ theo thiết kế(6):…………………….. (kg)

(Design total mass)

Số người cho phép chở: chỗ ngồi:……. chỗ đứng:…….. chỗ nằm:.……..

(Permissible No. of Pers Carried: seats:… stood place:…. laying place:…….)

No: (số seri)

Thể tích làm việc của động cơ: (Engine Displacement)…………

Số lượng lốp/cỡ lốp/trục (The Number of Tires /Tire Size /Axle) (1)

Số phiếu kiểm định

(Inspection Report No)

…, ngày…. tháng… năm….
(Issued on: Day/Month/Year)
ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(INSPECTION CENTER)

Có hiệu lực đến hết ngày (Valid until):

Xe cơ giới không được cấp Tem kiểm định: ¨

(Vehicle not issued with inspection stamp)

Ghi chú (Notes): (3)

xxxxxxxxx (4)

(Trang nội dung 2 và 3)

Tem kiểm định cho xe cơ giới

Tem kiểm định cho xe cơ giới sắp hết niên hạn sử dụng; xe cơ giới có thể tích thùng hàng, xi téc vượt quá quy định đã được phép nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo và các trường hợp khác cần cảnh báo cho lực lượng tuần tra kiểm soát

  Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử

II. Tem kiểm định

– Phát hành thống nhất; có các chi tiết chống làm giả; có cùng số seri với Giấy chứng nhận.

– Hình dạng bầu dục, kích thước bao: 76 mm x 68 mm.

– Mặt trước của Tem: vành ngoài màu trắng, chữ đen và số seri Tem màu đỏ được in sẵn trên phôi. Các nội dung khác chữ đen do Đơn vị đăng kiểm in.

– Phần trong hình bầu dục nền màu vàng, in chữ số của tháng và năm đến hạn kiểm định. Giữa số tháng và năm in biển số xe.

– Nội dung (9): in biển số phương tiện được cấp Tem kiểm định.

– Nội dung (10): in thời hạn hiệu lực (ngày/tháng/năm).

– Đơn vị đăng kiểm đóng vạch kẻ ngang màu đỏ bên dưới số sê ri. Vạch kẻ ngang có chiều rộng từ 4 mm đến 5 mm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment