2023 Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, hoàn trả ngân sách nhà nước

Mẫu kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mẫu C1-07a/NS – Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu C1-07a/NS kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mẫu C1-07a/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, hoàn trả ngân sách nhà nước

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN, HOÀN TRẢ NSNN

Điều chỉnh thu NSNN □ Điều chỉnh hoàn trả NSNN □

Mẫu số C1-07a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…..

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước: ……………….……………….. Tỉnh, TP: ……………………………..

THÔNG TIN Đ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ………………………. Mã cơ quan thu ………………………….

  Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình

Địa chỉ:. …………………………………………………. Xã ………………….. Quận/Huyện …………………..…. Tỉnh, TP ………………………………..

Do việc lập thông tin thu NSNN hoặc hoàn trả NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ………………. điều chỉnh lại như sau:

GNT/Lệnh hoàn trả

Mã số thuế

Lý do điều chỉnh

Thông tin chứng từ nộp NSNN/Lệnh hoàn trả

Đề nghị điều chỉnh

Số

Ngày

Mã TK
KT

Mã ND
KT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chư
ơng

Kỳ thuế

Số tiền

Mã TK
KT

Mã ND
KT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chnh:

– …

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ..……

CƠ QUAN THU
Ngày … tháng … năm …..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C1-07a/NS kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước như sau:

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:…………………………………Tỉnh, TP:………………………………………..

  2023 Cách nhận biết hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh:…………………………….Mã cơ quan thu……………………………………

Địa chỉ:…………………………………….Xã Quận/Huyện……………………..Tỉnh, TP……………………….

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN…………..nộp tiền mặt tại ngân hàng……………………nộp bằng chuyển khoản tại KBNN…………………………nộp bằng chuyển khoản tại NH…………………………..

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN……………………………………………..

GNT

Mã số ĐT nộp thuế

Lý do điều chỉnh

Thông tin đã hạch toán

Đề nghị điều chỉnh

Số

Ngày

Mã TKKT

Mã NDKT

CQ thu

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Mã TKKT

Mã NDKT

CQ thu

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

– …

3. Hướng dẫn ghi giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước là một mẫu văn bản chứa không quá nhiều nội dung. Nếu như bạn chưa quen ghi mẫu văn bản này thì hãy xem hướng dẫn cách ghi các mục trong bảng điều chỉnh dưới đây:

  • GNT/Lệnh hoàn trả (số, ngày): Ghi số hiệu giấy nộp tiền điều chỉnh vào ô “Số” và ngày ký vào ô “ngày”
  • Mã số thuế : Điền mã số thuế của công ty bạn.
  • Lý do điều chỉnh: Ghi rõ nội lý do đề nghị điều chỉnh. Ví dụ: Điều chỉnh mã NDKT.
  • Mã TKKT: Nếu không biết mã TK, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế để tra cứu.
  • Mã NDKT: Bạn có thể lấy mã này trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc tra cứu trong thông tư 324/2016/TT-BTC.
  • Mã CQ thu : Là mã số của cơ quan thu ngân sách, nếu chưa biết bạn có thể liên hệ cơ quan thuế bạn đã nộp thuế.
  • Mã chương: Bạn có thể lấy mã này trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc tra cứu trong thông tư 324/2016/TT-BTC.
  • Kỳ thuế: Là kỳ thuế mà kế toán đã kê khai.
  • Số tiền: Có 2 cột “số tiền” tương ứng với số tiền thuế đã nộp và muốn điều chỉnh. Lưu ý rằng, số tiền ở hai cột này phải bằng nhau.
  2023 Tải Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH danh mục các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment