2023 Kế hoạch thi công chức thuế 2021

Kế hoạch tuyển dụng công chức thuế 2021

Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính theo Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Sau đây là chi tiết thông báo tuyển dụng công chức thuế năm 2021 mới nhất được ban hành kèm theo Công văn số 4055/TCT-TCCB ngày 20/10/2021.

Thông báo tuyển dụng công chức tổng cục thuế năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021 và Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuyển dụng công chức của Tổng cục Thuế năm 2021, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  2023 Bình mới 16 tuổi nhưng mẹ Bình đã ép gả Bình cho một người nhà giàu ở xã bên GDCD 9

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên:

(1) Vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Chuyên ngành Luật, gồm: Luật, Luật học, Luật Kinh tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế; Chuyên ngành khác, gồm: Thuế, Thuế – Hải quan, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế.

(Đối với các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ dưới 10 người thì không tuyển chuyên ngành Luật)

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

  https://hoatieu.vn/download/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-193620

(2) Vị trí Chuyên viên làm công nghệ thông tin:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán – tin, Toán – tin ứng dụng, Quản lý thông tin, Hệ thống thông tin quản lý.

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

(3) Vị trí chuyên viên làm Quản lý Xây dựng cơ bản (tại cơ quan Tổng cục Thuế):

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: Kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, gồm: Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế, Thuế, Thuế – Hải quan, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán; Chuyên ngành khác, gồm: Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế.

  Những điều Đảng viên không được làm 2023 mới nhất

(Đối với các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Kiểm tra viên thuế dưới 10 người thì chỉ tuyển dụng chuyên ngành Tài chính, Kế toán.)

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư viện:

Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Văn thư – Lưu trữ, Lưu trữ học. Trường hợp có chuyên ngành Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

………………………………

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Để xem nội dung chi tiết kế hoạch cũng như chỉ tiêu tuyển dụng công chức tổng cục thuế 2021, mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Leave a Comment