2023 Khung kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 Kết nối

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm

HỌC KÌ I

Từ tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết/ tuần

1

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình châu Âu.

3

Tuần 1

– Bản đồ tự nhiên Châu Âu

– Tivi,laptop

Lớp học

2

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Âu.

Tuần 2

-Bản đồ tự nhiên Châu Âu, bản đồ khí hậu

– tivi, laptop

Lớp học

3

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Âu

Tuần3

– Bản đồ tự nhiên Châu Âu

– Hình ảnh về video thiên nhiên Châu Âu

Lớp học.

4

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.

Tiết 1: Đặc điểm dân cư châu Âu

2

Tuần 4

– Bảng số liệu về dân cư Châu Âu.

– tivi, laptop

Lớp học.

5

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.

Tiết 2: Đô thị hóa châu Âu

Tuần 5

– Bản đồ tỉ lệ dân thành thị và một số đô thị ở châu Âu, năm 2020.

– tivi, laptop

Lớp học.

6

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.

Tiết 1: Vấn đề bảo vệ môi trường

2

Tuần 6

-Hình ảnh, video về hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

– tivi. laptop

Lớp học

7

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.

Tiết 2: Vấn để bảo vệ đa dạng sinh học

Tuần 7

-Hình ảnh về bảo vệ môi trường ở Châu Âu

– tivi, laptop

Lớp học

8

Ôn tập giữa học kì 1

1

Tuần 8

– tivi, laptop

Lớp học

9

Kiểm tra giữa học kì I

1

Tuần 9

– Đề kiểm tra.

Lớp học

Từ tuần 10 – 19 dạy 2 tiết/ tuần

10

Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 1)

2

Tuần 10

– Bản đồ các nước thành viên của Liên Minh Châu Âu

– tivi, laptop

Lớp học

11

Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 2)

Tuần 10

– Bảng số liệu về GDP và GDP / người của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020

Lớp học

12

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á. Tiết 1: Vị trí địa lí và địa hình châu Á.

2

Tuần 11

– Bản đồ tự nhiên Châu Á.

Lớp học.

13

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên

Tuần 11

– Bản đồ tự nhiên Châu Á.

– Bản đồ các đới và kiểu khí hậu của Châu Á

Bài Hay  2023 Thông tư 35/2014/TT-BCA về hướng dẫn Luật cư trú

– tivi, laptop

Lớp học

14

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.

Tiết 1: Dân cư, tôn giáo.

2

Tuần 12

– Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở Châu Á năm 2020.

Lớp học

15

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.

Tiết 2: Sự phân bố dân cư. Các đô thị lớn.

Tuần 12

– Bảng số liệu về dân cư và các đô thị lớn của Châu Á

– tivi, laptop

Lớp học

16

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 1)

4

Tuần 13

– Bản đồ chính trị Châu Á

– tivi, laptop

Lớp học

17

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 2)

Tuần 13

– Bản đồ tự nhiên của từng khu vực Châu Á

– – Hình ảnh về tự nhiên, kt-xh của các khu vực Châu Á.

– tivi, laptop

Lớp học

18

. Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 3)

Tuần 14

– – Bản đồ tự nhiên của từng khu vực Châu Á

– – Hình ảnh về tự nhiên, kt-xh của các khu vực Châu Á.

– – tivi, laptop

Lớp học

19

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 4)

Tuần 14

– – Bản đồ tự nhiên của từng khu vực Châu Á

– – Hình ảnh về tự nhiên, kt-xh của các khu vực Châu Á.

– tivi, laptop

Lớp học

20

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á

1

Tuần 15

-Bản đồ tự nhiên, kinh tế của 4 quốc gia : Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Xin-ga-po

-tivi, laptop

Lớp học

21

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Phi.

3

Tuần 15

– – Bản đồ tự nhiên Châu Phi.

– -tivi, laptop

Lớp học

22

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Phi.

Tuần 16

– – Bản đồ tự nhiên Châu Phi.

– – Bản đồ các đới khí hậu, các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

– tivi, laptop

Lớp học

23

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 3: Vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên.

Tuần 16

– Hình ảnh về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

– tivi, laptop

Lớp học

24

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 1)

1

Tuần 17

– tivi, laptop

Lớp học

25

Ôn tập cuối học kì I ( tiết 2)

1

Tuần 17

– tivi, laptop

Bài Hay  2023 Cổ phiếu STB là gì? STB là ngân hàng gì? - Cổ phiếu STB

Lớp học

26

Kiểm tra học kì I

1

Tuần 18

– – Đề kiểm tra

Lớp học

27

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.

1

Tuần 18

– Hình ảnh, video về các vấn đề xã hội tại Châu Phi hiện nay.

Lớp học.

HỌC KÌ II

Từ tuần 19 đến tuần 27: 2 tiết/ tuần

28

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.

2

Tuần 19

– Hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

tivi, laptop

Lớp học

29

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.

Tuần 19

– Video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên Châu Phi.

Lớp học.

30

Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi.

1

Tuần 20

– Hình ảnh vê tự nhiên, kinh tế xx hội của CH Nam Phi.

– tivi, laptop

Lớp học

31

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.

2

Tuần 20

– Bản đồ thế giới.

– tivi, laptop

Lớp học.

32

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.

Tuần 21

– Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ

– lược đồ hành trình đến Châu Mỹ của Cô-lôm-bô.

– tivi, laptop

Lớp học

33

Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ.

Tiết 1: Đặc điểm địa hình và khí hậu Bắc Mĩ.

2

Tuần 21

– Lược đồ tự nhiên Châu Mỹ.

– tivi, laptop

Lớp học.

34

Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ.

Tiết 2: Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên Bắc Mĩ.

Tuần 22

-Lược đồ tự nhiên Châu Mĩ.

– Bản đồ các đới và các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ.

– tivi, laptop

Lớp học

35

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ.

Tiết 1: Đặc điểm dân cư xã hội.

2

Tuần 22

– Lược đô các luồng nhập cư vào Châu Mỹ.

– Bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ năm 2020.

– tivi, laptop

Lớp học.

36

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ.

Tiết 2: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.

Tuần 23

– Hình ảnh các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

– tivi, laptop

Lớp học.

37

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 1)

Bài Hay  2023 Những bài thơ hay để khai bút 2023

2

Tuần 23

– tivi, laptop

– Bản đồ tự nhiên Châu Mỹ,

– Các đới và các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ

Lớp học

38

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 2)

Tuần 24

– tivi, laptop

– Bản đồ tự nhiên Châu Mỹ,

Các đới và các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ

Lớp học

39

Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.

1

Tuần 24

-Lược đồ các luồng nhập cư ào Châu Mỹ.

– bản đồ tỉ lệ dân số đô thị ở Trung và Nam Mỹ năm 2020.

Lớp học

40

Ôn tập giữa học kì 2 ( tiết 1)

2

Tuần 25

– tivi, laptop

Lớp học

41

Ôn tập giữa học kì 2 ( tiết 2)

Tuần 25

– tivi, laptop

Lớp học

42

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Tuần 26

Đề kiểm tra

Lớp học

43

Ôn tập châu Mĩ.

1

Tuần 26

– Lược đồ tự nhiên Châu Mỹ

Lớp học

44

Bài 18: Châu Đại Dương.

Tiết 1: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương

3

Tuần 27

– Bản đồ tự nhiên Châu Đại Dương.

– tivi, laptop

Lớp học.

45

Bài 18: Châu Đại Dương.

Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương

Tuần 27

– Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lục địa Ôx-trây-lia

Lớp học.

Từ tuần 27đến tuần 35: 1 tiết/ tuần

46

Bài 18: Châu Đại Dương.

Tiết 3: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Đại Dương

Tuần 28

– Lược đồ một số đô thị lớn ở Ôx-trây-lia năm 2020.

– tivi, laptop

Lớp học.

47

Bài 19: Châu Nam Cực.

Tiết 1: Lịch sử khám phá và vị trí địa lí.

2

Tuần 29

– Bản đồ tự nhiên Châu Nam Cực.

– tivi, laptop

Lớp học

48

Bài 19: Châu Nam Cực.

Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Tuần 30

– Bản đồ tự nhiên Châu Nam Cực.

– tivi, laptop

Lớp học

49

Ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 1)

2

Tuần 31

– tivi, laptop

Lớp học.

50

Ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 2)

Tuần 32

– tivi, laptop

Lớp học.

51

Kiểm tra học kì 2

1

Tuần 33

– Đề kiểm tra.

Lớp học.

52

Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.

Tiết 1: Đô thị và sự hình thành các nền văn minh cổ đại.

2

Tuần 34

– Hình ảnh về một số đô thị cổ.

Lớp học.

53

Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.

Tiết 2: Các đô thị châu Âu thời trung đại.

Tuần 35

– Hình ảnh về một số đô thị cổ.

Lớp học.

Leave a Comment