2023 Mẫu bản cam kết đi học sau Đại học trong nước

Bản cam kết đi học sau Đại học trong nước

Mẫu bản cam kết đi học sau Đại học trong nước

Mẫu bản cam kết đi học sau Đại học trong nước là mẫu bản cam kết được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng hành chính tổ chức, phòng quản trị nhân sự để cam kết về việc đi học sau đại học trong nước. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin người làm đơn, nguồn kinh phí cho việc đi học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết đi học sau đại học trong nước tại đây.

Mẫu đơn xin đi học mầm non

Mẫu giấy xác nhận đang đi học

Mẫu đơn xin đi học trong nước

Mẫu bản cam kết đi học sau Đại học trong nước

Bài Hay  2023 Tải Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết đi học sau Đại học trong nước như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BẢN CAM KẾT ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu;

– Phòng Hành chính – Tổ chức;

– Phòng Quản trị Nhân sự.

Tôi tên: ………………………………………………………………….. sinh ngày:………………………

Chức danh/Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác:……………………………………………………….. đến nay

Được cử đi học sau đại học tại:…………………………………………………… theo Quyết định số ……….……..….….ngày………….…………….. của Chủ tịch UBND tỉnh …………………………………………………………………..

Theo nguồn kinh phí: …………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường và UBND Tỉnh cử đi đào tạo ở trong nước như sau:

  1. Chấp hành nghiêm Quy chế, quy định hiện hành về đào tạo sau đại học. Không tự ý: xin chuyển công tác, bỏ học, bỏ việc hoặc thôi việc trong và sau thời gian được cử đi đào tạo hoặc thay đổi Trường, khóa học, thời gian, chương trình đào tạo.
  2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn và đạt kết quả cao nhất. Nếu thời gian học kéo dài hơn thời gian trong quyết định cử đi học do nguyên nhân chủ quan (thiếu nợ môn học, không hoàn thành được đề tài tốt nghiệp, ….) thì trong thời gian còn lại mọi chi phí sẽ do cá nhân tự chi trả.
  3. Cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
  4. Đến trình diện và báo cáo kết quả học tập với bộ phận phụ trách nhân sự chậm nhất là 02 tuần kể từ khi tốt nghiệp.
Bài Hay  2023 Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2023

Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo yêu cầu của Trường về toàn bộ chi phí của quá trình học tập kể cả tiền lương, lương tăng thêm, các khoản phụ cấp khác (nếu có) trong khoảng thời gian đi học tập trung và thời gian không có làm việc tại đơn vị, Trường.

………………, ngày….tháng….năm….

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

NGƯỜI CAM KẾT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment