2023 Mẫu bản giải trình – Bản giải trình

Bản giải trình

Mẫu bản giải trình mới nhất

Mẫu bản giải trình là mẫu bản giải trình được cá nhân Đảng viên hoặc tổ chức Đảng lập ra để giải trình về việc bị tố cáo. Mẫu bản giải trình nêu rõ thông tin sơ yếu lý lịch của người làm giải trình, nội dung giải trình, tài liệu kèm theo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản giải trình tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản giải trình như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN GIẢI TRÌNH

Thực hiện theo quyết định của UBKT……, ngày….tháng….năm……. về việc giải quyết tố cáo tổ chức đảng (hoặc cá nhân), xin được giải trình như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên bị tố cáo hoặc đặc điểm tổ chức đảng bị tố cáo:

Bài Hay  2023 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2022-2023 (Có ma trận)

(Nếu giải quyết tố cáo đảng viên thì đề nghị ghi sơ lược lý lịch đảng viên bị tố cáo gồm).

– Họ và tên: …………………………………………… Bí danh: ………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….

– Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………………………

– Dân tộc …………………………………………………………………………………………….

– Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………..

– Trình độ chính trị: ……………………………………………………………………………..

– Ngày vào Đảng …………………………………………………………………………………

– Ngày chính thức: ………………………………………………………………………………

– Tóm tắt quá trình công tác: ………………………………………………………………..

– Khen thưởng: ………………………………………………………………………………….

– Kỷ luật: …………………………………………………………………………………………..

II/ Nội dung giải trình

– Căn cứ tóm tắt nội dung tố cáo, tổ chức đảng (hoặc đảng viên) bị tố cáo giải trình theo từng nội dung cụ thể. Nêu được những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục thiếu sót, khuyết điểm (nếu có).

III/ Cung cấp những tài liệu để chứng minh cho phần giải trình nêu trên (nếu có).

Bài Hay  2023 Thông báo tổ chức hội chợ xuân 2023

………., ngày…tháng…năm….

Người báo cáo bản giải trình

Mẫu bản giải trình

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment