2023 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc

Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc là mẫu bản kiểm điểm được cá nhân lập ra để kiểm điểm lại bản thân sau thời gian thực tập tại đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin cá nhân của người làm kiểm điểm, những ưu nhược điểm của bản thân trong quá trình thử việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm tại đây.

1. Bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc là bản tự kiểm điểm do chính người thử việc lập nên để tự nhận xét bản thân về mức độ hoàn thành những yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao, những khó khăn trong công việc gặp phải và đề xuất cách giải quyết, về những ưu, khuyết điểm của họ,… trong suốt thời gian thử việc tại một đơn vị doanh nghiệp, công ty hay tổ chức.

Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự
Nội dung của bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc cần có gì?

Bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc là một thủ tục hành chính giúp bản thân nhân viên tự nhìn nhận và đánh giá mức độ phù hợp với công việc của chính mình; đồng thời giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện và đầy đủ, trực quan hơn, hiểu rõ thêm về năng lực và phương pháp làm việc của về nhân viên thử việc đó; từ đó đưa ra những quyết định liên quan đảm bảo tính chính xác, công bằng và thuyết phục giúp phân công công việc hiệu quả, tiến độ công việc đạt hiệu quả cao nhất.

2. Bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc bao gồm những thông tin gì?

Một mẫu kiểm điểm bản thân trong thời gian thử việc sẽ bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

  • Thông tin cá nhân của người làm kiểm điểm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, vị trí công việc, thời gian nhận nhiệm vụ thử việc, nhiệm vụ cần thực hiện.
  • Phần tự kiểm điểm: Phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tóm tắt ưu – khuyết điểm bản thân và tự đánh giá xếp loại,…
  • Nhận xét, đánh giá của người quản lý trực tiếp
  • Ký tên, xác nhận của người đánh giá và những người liên quan, ký, tên của người tự kiểm điểm
  Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh - Mẫu mua bán hàng

3. Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự số 1

Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ

TRONG THỜI GIAN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Kính gửi:

  • Ban Giám hiệu
  • Phòng Tổ chức cán bộ
  • Khoa/Phòng:………………………….

Tôi tên là:…………………………………………..

Ký hợp đồng lao động lần đầu tại đơn vị:…………………….

Thời gian ký hợp đồng lao động lần đầu:……………………. từ đến…………………….

Nhiệm vụ được phân công trong thời gian thử việc:…………………….

Qua thời gian hợp đồng lao động lần đầu, tập sự tại đơn vị, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………………….

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

3. Năng lực chuyên môn: (Thống kê khối lượng công việc được giao và Kết quả thực hiện nhiệm vụ)

.4. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

5. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

6. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể:

7. Những hạn chế:

……., ngày….. tháng ….năm 20

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

4. Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC

Kính gửi:– Ban Giám đốc …..
– Phòng Hành chính – Nhân sự
– Quản lý bộ phận …….

Tôi tên là: …………… Sinh ngày: ……………

Ký hợp đồng lao động thử việc làm việc tại đơn vị: ………..

Với vị trí: ……………….

Thời gian ký hợp đồng thử việc từ ……… đến……….

Thời gian làm việc từ: ………………..

Nhiệm vụ được phân công trong thời gian thử việc:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Sau thời gian được tuyển dụng vào khách sạn ………….., hiện tôi đã hoàn thành xong thời gian thử việc (… tháng). Tôi xin được phép tự kiểm điểm về quá trình thực hiện hợp đồng lao động thử việc của bản thân như sau:

1. Phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao:

(Thống kê khối lượng công việc đã thực hiện trong thời gian thử việc – Kết quả hoàn thành – Đánh giá của cấp trên (nếu có – … )

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. Tóm tắt Ưu và Khuyết điểm trong công việc:

a. Ưu điểm:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

b. Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

4. Quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5. Tự đánh giá xếp loại:

  Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết

(Có hoàn thành nhiệm vụ được giao tại vị trí phụ trách hay không? Tự đánh giá: Đạt/ Không đạt)

…………………………………………………………………………….

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân trong thời gian thử việc của tôi. Rất mong được sự góp ý và nhận xét đánh giá của Ban Lãnh đạo Công ty/Doanh nghiệp.

Ý kiến đánh giá từ Quản lý bộ phận

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

(Tỉnh/ Thành phố), ngày….tháng……năm…………

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
(Ký tên, đóng dấu)
Người tự kiểm điểm
(Ký tên, đóng dấu)

5. Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………….., ngày…tháng…năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRONG THỜI GIAN TẬP SỰ

Kính gửi: ……………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: …………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công: …………………………………….

Sau thời gian được tuyển dụng vào ngành giáo dục, hiện nay tôi đã hết hạn tập sự (6 tháng). Tôi xin tự kiểm điểm về quá trình công tác của bản thân như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn cũng như nội qui của ngành, của trường đề ra. Phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị. Thường xuyên trau dồi phẩm chất của người giáo viên. Luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương cũng như nơi cư trú. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đoàn kết, thân ái với bạn bè đồng nghiệp. Có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn phục tùng sự phân công của BGH nhà trường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học sinh. Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào của ngành, của trường đề ra.

3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính.

*/ Ưu điểm:

Lập trường tư tưởng vưng vàng.

Nhiệt tình trong công tác, có lối sống trong sạch.

*/Khuyết điểm:

Còn e dè trong sinh hoạt tập thể.

Sử lý các tình huống sư phạm còn lúng túng.

4. Tự đánh gia xếp loại:

Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên đây là bản tự nhận xét đánh giá về quá trình tập sự của bản thân tôi. Rất mong được sự góp ý của cấp trên.

  Tải Mẫu đơn xin sửa chữa nhà 2023

Thử trưởng cơ quan

Người viết kiểm điểm

6. Mẫu bản kiểm điểm trong thời gian tập sự số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC

Kính gửi: ………………………….

Em tên là: …………………………………………………………….

Hiện là nhân viên của bộ phận ……………… Em viết bản kiểm điểm cá nhân này để tự nhận xét bản thân và đưa ra các ý kiến của cá nhân sau …. tháng thử việc tại công ty.

Đầu tiên em xin được đưa ra những nhận xét về bản thân. Sau … tháng thử việc tại công ty, chủ yếu là thời gian đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, em thấy mình luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên vì còn bỡ ngỡ với công việc mới nên em đã mắc khá nhiều sai lầm trong cách thích nghi với công việc. Đó là cách làm việc chưa khoa học, chưa chủ động trong cách nắm bắt nội dung công việc. Vì vậy, để tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc trong thời gian vừa qua, em thấy rằng mình chưa đạt yêu cầu cần thiết cho vị trí của mình.

Thứ hai, em xin được đưa ra những nhận xét, nguyện vọng của mình về công việc. Đây là một công việc mang lại cho em sự hiểu biết khá tổng hoà. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, em cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt công việc, vì thời điểm em được nhận hợp tác là khi công ty đang hoàn thành việc ổn định nhân sự. Nên về phía em, vì chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực, cũng như tính cách còn rụt rè, nên em còn nhiều bối rối trong việc học hỏi từ những người xung quanh. Đó là những khó khăn đối với cá nhân em trong thời gian qua. Và em mong rằng, nếu tiếp tục được hợp tác với công ty trong thời gian tới, thì em sẽ nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn thống nhất từ phía ban lãnh đạo.

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với nghề nghiệp, nâng cao hiểu biết trong thời gian vừa qua!

Và em rất mong nhận được những nhận xét chân thành về những thiếu sót, những ưu, nhược điểm của em trong thời gian qua để em có thể cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như những kỹ năng nghề nghiệp của mình.

Người làm kiểm điểm

Nhân viên thử việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment