2023 Mẫu bảng báo giá, bảng báo giá mẫu bằng word, excel đẹp

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

4000

Giấy in Excel A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

99000

Giấy in Excel A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

115000

Giấy in Excel A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

56400

Giấy in Excel A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

64800

Giấy in Excel A5 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

25000

Giấy in Excel A5 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

28500

Giấy in Double A A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

118000

Giấy in Double A A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

150000

Giấy in Double A A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

64800

Giấy in Double A A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

87600

Giấy in Paper One A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

124000

Giấy in Paper One A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

147000

Giấy in Paper One A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

64800

Giấy in Paper One A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

80400

Giấy in IK Plus A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

63600

Giấy in IK Plus A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

74400

Giấy in Idea A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

64800

Giấy in Idea A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

78000

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA41L

176000

Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

GI2-2LIENT297

276000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

GI2-3LIEN210M

276000

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA54L

276000

Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

GI2-3LIEN240M

338000

Giấy nhãn Tomy A5 – số 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

Bài Hay  2023 Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau là biểu hiện của quyền?

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 109 (10 tờ)

GI4-A5TOMY109

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 110 (10 tờ)

GI4-A5TOMY110

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

7600

Giấy nhãn Tomy A5 – số 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

7600

Giấy note Pronoti 1.5 x 2

GI3-PRONO3851

3200

Giấy note Unicorn 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

4200

Giấy note Unicorn 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

5500

Giấy note Unicorn 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

6700

Giấy note Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

9500

Giấy note Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

12000

Giấy note Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

GI3-PRONO5MAU

19000

Giấy note Post-It phân trang nhựa mũi tên 5 màu 11 x 43mm

GI3-3MNHUA5MA

17000

Giấy than xanh Horse A4 (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

94000

Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

50000

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

50000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ – Hồng

GI5-A4FORD70H

60000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

GI5-A4FORD70V

60000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

GI5-A3BIAMYXL

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – hồng

Bài Hay  2023 Lời bài hát Black Hickey - Chi Pu - Lyrics Black Hickey

GI5-A3BIAMYHO

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – vàng

GI5-A3BIAMYVA

158000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Xanh biển

GI5-THOM160XB

62000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

GI5-THOM160XL

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Hồng

GI5-THOM160HO

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Vàng

GI5-THOM160VA

62000

Giấy in Bãi Bằng ngà A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

44000

Giấy in Bãi Bằng trắng A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBANG60

37000

Giấy in IK Plus A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

118000

Giấy in Accura A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

58800

Giấy in Supreme A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE70

63600

Giấy in Supreme A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE80

74400

Giấy in Quality A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

58800

Giấy in Quality A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

68400

Giấy note Pronoti phân trang nhựa mũi tên 5 màu 12 x 50mm

GI3-PRONHUA5M

12000

Giấy note Post-It Sign Here 25 x 43mm

GI3-NOT3MSIGN

28000

Giấy decal A4 210 x 297cm đế vàng trơn (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

66000

Giấy decal A4 210 x 297cm đế xanh nhám (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

64000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh biển

GI5-BIAMA3TLX

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh lá

GI5-A3TL170XL

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Hồng

GI5-A3TL170HO

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Vàng

GI5-A3TL170VA

60000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Trắng

GI5-THOM160TR

62000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

GI5-A3SF180XL

85000

Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Hồng

GI5-A3SF180HO

85000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Vàng

GI5-A3SF180VA

85000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Trắng

GI5-A3SF180TR

85000

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt (100 tờ/xấp)

GI6-EP1MA4100

47000

Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 180gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

39000

Giấy in ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

GI6-TNE1DL230

44000

Giấy niêm phong A4

GI6-NIEMPHONG

15000

Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

Bài Hay  2023 Tải Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

28000

Giấy note Unicorn 2×3 inch

GI3-NOTUNC2X3

2800

Giấy in Double A A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU705R

275000

Giấy in Double A A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU805R

370000

Giấy in IK Plus A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP705R

270000

Giấy in IK Plus A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP805R

315000

Giấy in Quality A4 80gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA805R

290000

Giấy in Quality A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA705R

250000

Giấy note UNC 4 màu giấy thường

GI3-NOTUNC4MA

6000

Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

GI6-INTT80X25

8000

Giấy in nhiệt trực tiếp 57mm x 25m

GI6-INTT57X25

7000

Giấy in HP A0 C6567B

GI1-HPC6567BA

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA44L

276000

Giấy in PaperMax A4 định lượng 70gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX70

50000

Giấy in PaperMax A4 định lượng 80gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX80

58000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – hồng

GI5-A4BITENHO

28000

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA51L

176000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A5)

GI2-3LIENINA5

276000

Giấy in nhiệt trực tiếp K80 80mm x 50m

GI6-INTT80X50

18200

Giấy in Paperline A4 70 gsm (500 tờ)

GI1-PLINEA470

95000

Giấy cuộn A1 100gsm 6kg

GI1-CUONA16KG

Giấy cuộn A1 80gsm 6kg

GI1-C80GA16KG

160000

Giấy cuộn A0 10kg 80gsm

GI1-C80A010KG

292000

Giấy in Idea A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE805R

330000

Giấy in Idea A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE705R

275000

Giấy in Accura A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4ACC705R

250000

Giấy in Supreme A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP705R

270000

Giấy in Supreme A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP805R

315000

Giấy in Excel A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4EXC705R

240000

Giấy in Excel A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC805R

275000

Giấy cuộn A0 80gsm 8kg

GI1-A0DL808KG

212000

Giấy cuộn A0 100gsm 8kg

GI1-A0DL1008K

215000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – vàng

GI5-A4BITENVA

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – xanh biển

GI5-A4BITENXD

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – xanh lá

GI5-A4BITENXL

28000

Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3×3)

GI3-NOTDOU3X3

4500

Giấy note Pronoti 5 màu dạ quang

GI3-PRO5MAUDQ

9900

Leave a Comment