2023 Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương

Bảng kê chi tiết tiền lương

Mẫu bảng kê tiền lương

Mẫu bảng kê tiền lương là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai chi tiết tiền lương. Mẫu bảng nêu rõ thông tin cơ cấu lương, số tiền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê tiền lương như sau:

BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG

Tháng ………….

Họ và tên: ……………………………… Đơn vị: ………………………… Phòng ……………………..

STT

CƠ CẤU LƯƠNG

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

I

Lương cơ bản

II

Các khoản phụ cấp + Thưởng

1

Khu vực

2

Độc hại

3

Đắt đỏ

4

Trách nhiệm

5

Công tác phí

6

Thâm niên

7

Chức vụ

8

Tiền ăn

9

Tiền thưởng

II

Các khoản khấu trừ

1

BHXH – YT

2

Công đoàn

3

Đoàn phí

4

Đảng phí

5

Thuế thu nhập

6

Tạm ứng

III

Thu nhập còn lại (III) = (I) + (II) – (III)

  2023 Tải Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Mẫu bảng kê tiền lương

Mẫu bảng kê tiền lương

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment