2023 Mẫu bảng kê số km thực tế đi công tác

Mẫu bảng kê số km thực tế đi công tác là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê số km thực tế đi công tác là gì?

Mẫu bảng kê số km thực tế đi công tác là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về số km thực tế đi công tác. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, số km thực tế…

2. Mẫu bảng kê số km thực tế đi công tác

Đơn vị: …………………………….

Bài Hay  2023 Màu may mắn năm 2023? Màu sắc may mắn năm 2023 của 12 con giáp là gì?

BẢNG KÊ SỐ KM THỰC TẾ ĐI CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

Họ và tên: …………………….

Chức danh: …………………….

Tháng: ……… năm ……..

STT

Nội dung và tên đơn vị đến công tác

Thời gian công tác

(ngày, tháng, năm)

Địa chỉ nơi đến công tác

Khoảng cách đi công tác (km)

Ghi chú

Từ cơ quan đến nơi công tác

Từ nơi công tác về cơ quan

Cộng

1

Họp triển khai công tác huy động vốn tại Kho bạc Nhà nước

14h ngày 03/5/2019

32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

3,3

3,4

6,7

Tổng cng:

xxx

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……..
Người đi công tác
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu bảng kê số km thực tế đi công tác

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bài Hay  2023 Phong trào thi đua “gió đại phong” diễn ra trên lĩnh vực nào?

Leave a Comment