2023 Mẫu báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch

Dành cho cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Mẫu báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch

Mẫu báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin bệnh, số ca mắc và tử vong… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch như sau:

Biểu số: 6/YTTN
Ban hành theo Thông tư
Số: 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014
của Bộ Y tế

Đơn vị báo cáo:……………….
Đơn vị nhận báo cáo:…………

  2023 Mẫu đơn kiến nghị giải quyết đất đai đúng hạn

TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng

TT

Tên bệnh

Tổng số

Mắc

Tử vong

1

2

3

4

1

Tả

2

Thương hàn

3

Lỵ trực trùng

4

Lỵ amíp

5

Tiêu chảy

6

Viêm não vi rút

7

Sốt xuất huyết

8

Sốt rét

9

Viêm gan vi rút

10

Bệnh Dại

11

Viêm màng não do não mô cầu

12

Thủy đậu

13

Bạch hầu

14

Ho gà

15

Uốn ván sơ sinh

16

Uốn ván (không phải uốn ván sơ sinh)

17

Liệt mềm cấp nghi bại liệt

18

Sởi

19

Quai bị

20

Rubella (Rubeon)

21

Cúm

22

Cúm A(H5N1)

23

Bệnh do vi rút Adeno

24

Dịch hạch

25

Than

26

Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira)

27

Tay – chân – miệng

28

Bệnh do liên cầu lợn ở người

29

Viêm phổi

30

NK đường hô hấp trên

………….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

1. Mục đích:

  2023 Tải Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án

Đánh giá xu hướng bệnh tật và tử vong trên địa bàn xã, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm gây dịch. Phân tích tác động của công tác dự phòng và môi trường tới sự diễn biến của các bệnh truyền nhiễm. Xây dựng kế hoạch can thiệp kịp thời nhằm giảm mắc và tử vong do các bệnh trên.

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng.

3. Cách tổng hợp và ghi chép:

Tổng hợp số mắc và tử vong 30 bệnh theo Thông tư 48/2010 đến khám và điều trị tại cơ sở.

Biểu mẫu này gồm 4 cột:

Cột 1 (số thứ tự): Đã in sẵn.

Cột 2 (tên bệnh): 30 bệnh đã in.

Cột 3 (mắc): Ghi số trường hợp mắc từng loại bệnh truyền nhiễm gây dịch.

Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch tương ứng với từng bệnh đã ghi trong cột 2.

  2023 Tải Mẫu CV IT tiếng Anh

4. Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh (A1/YTCS).

Mẫu báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch

Mẫu báo cáo về tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment