2023 Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng 2021

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 15/9/2021 đến 7 giờ 30 phút ngày 15/10/2021 thu hút sự quan tâm đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Sau đây là Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng để các bạn tiện sử dụng cho bài dự thi của mình thêm phần đẹp mắt và thu hút.

Mẫu bìa bài dự thi phòng chống tham nhũng 2021

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Bài Hay  2023 Lời Rap Em bỏ hút thuốc chưa - 16 TYPH

Họ và tên người dự thi:…………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………….

Số căn cước công dân (hoặc số CMT):………………………………….

Địa chỉ:………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………….

BÀI DỰ THI

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên người dự thi:…………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………..

Số căn cước công dân (hoặc số CMT):…………………………..

Địa chỉ:…………………………..

Đơn vị công tác:…………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………..

I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

(Ghi phương án trả lời của từng câu hỏi vào ô đáp án tương ứng)

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

Câu 10

Câu 19

Câu 2

Câu 11

Câu 20

Câu 3

Câu 12

Câu 21

Câu 4

Câu 13

Câu 22

Câu 5

Câu 14

Câu 23

Câu 6

Câu 15

Câu 24

Câu 7

Câu 16

Câu 25

Câu 8

Câu 17

Câu 9

Câu 18

II. PHẦN TỰ LUẬN

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay?

Bài Hay  2023 Lịch báo giảng lớp 5 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các cuộc thi khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *