2023 Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề – Biên bản báo cáo chuyên đề

Biên bản báo cáo chuyên đề

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về báo cáo chuyên đề của thầy cô giáo trong trường. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức báo cáo chuyên đề, thành phần tham gia, nội dung báo cáo chuyên đề, kế hoạch thực hiện công việc… Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản báo cáo chuyên đề tại đây.

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề 2021

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản báo cáo chuyên đề như sau

Bài Hay  2023 Tổng kế toán: Giải đáp một số vướng mắc khi sử dụng

Biên bản báo cáo chuyên đề số 1

TRƯỜNG ………………………..

TỔ: ………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

BIÊN BẢN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tên chuyên đề:……………………………………………………………………..

Thời gian họp: ………………………… giờ ……………, ngày ……. tháng ……. năm ……

Chủ trì: ………………………………………….. Thư kí: ……………………………………………..

Thành phần tham dự:

+ Các thành viên trong tổ: ……………………………………………………………………………..

+ Tên giáo viên vắng: ………………………………………. Không phép: ………………………..

+ Các thành phần khác: ………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

1. Đồng chí: ………………………………………………….. báo cáo chuyên đề: ……………………………………… trước tập thể tổ.

2. Tổ tiến hành thảo luận và thống nhất:

a. Về nội dung chuyên đề

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

b. Về cấu trúc chuyên đề:
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kế hoạch thực hiện và phân công công việc:

– Viết hoàn chỉnh chuyên đề: Đồng chí: …………………………………………………………………..

– Soạn – dạy minh hoạ: Đồng chí ………………………………………………………………………….

Bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………….

Bài Hay  2023 Em hãy tìm hiểu một truyền thống của quê hương và viết bài giới thiệu truyền thống đó cho mọi người

– Chuẩn bị (máy móc, đồ dùng): Đồng chí ……………………………………………………………….

– Dự kiến ngày dạy minh họa chuyên đề: ………………………………………………………………..

– Dự giờ theo dõi chuyên đề:

+ Lớp …………… thời gian: ………………….. bài: ………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

+ Lớp …………. thời gian: …………………. bài: …………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

+ Lớp ………… thời gian: ……………….. bài: ……………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

+ Lớp ……….. thời gian: ………….. bài: …………………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

– Tổng kết chuyên đề ngày: ………………………………………………………………………………..

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề cấp tổ

TRƯỜNG …………………

TỔ: ………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tên chuyên đề:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Thời gian họp: ………………………… giờ ……………, ngày ……. tháng ……. năm ……

Chủ trì: ………………………………………….. Thư kí:

Thành phần tham dự :

+ Đại diện BGH:…………………………………………………………………………..

+ Các thành viên trong tổ:……………………………………………………

+ Tên giáo viên vắng: …………………………………………………………………..

NỘI DUNG

1. Đồng chí:……………………………………………báo cáo nội dung trước tập thể tổ.

Bài Hay  2023 Tự ý nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường 2023?

2. Tổ tiến hành thảo luận và thống nhất:

2.1. Về nội dung chuyên đề

a). Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

b). Hạn chế:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3. Một số đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trên đây là Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề được HoaTieu tổng hợp và gửi thầy cô tham khảo. Thầy cô trong năm học mới sẽ cần những mẫu báo cáo khác như là Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay Bản đăng kí học tập chuyên đề năm 2023, …

Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại chuyên mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *