2023 Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường

Mẫu biên bản khám nghiệm

Mẫu biên bản về việc khám nghiệm hiện trường

Mẫu biên bản về việc khám nghiệm hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc khám nghiệm hiện trường. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian khám nghiệm, tình trạng khám nghiệm hiện trường… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc khám nghiệm hiện trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài Hay  2023 Lời bài hát Ở nhà quê mới lên - Lăng LD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Hồi ………. giờ …………………. ngày……… tháng ……… năm ………tại …………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ………………………………………………………………….. Điều tra viên

thuộc Cơ quan ………………… chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………. Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát …………………………………………………………………………

Ông/bà …………………………… là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ: ……

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ……………………………………………..

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2):

………………………………………………………………………………………………………

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng…;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Hiện trường và quá trình khám nghiệm (3):

………………………………………………………………………………………………………

(3) Mô tả khái quát toàn cảnh hiện trường; mô tả tỉ mỷ, chính xác đồ vật, dấu vết trong mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường; tóm tắt quá trình khám nghiệm, phát hiện và thu lượm dấu vết.

Bài Hay  2023 Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động KHCN trong giáo dục đại học

………………………………………………………………………………………………………

Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được(4):

………………………………………………………………………………………………………

Những dấu vết, tài liệu và mẫu vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan

để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã (5):

………………………………………………………………………………………………………

(4) Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm;

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường.

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi………giờ…………….ngày………..tháng ……… năm….

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

……………………………………………………….

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

Mẫu biên bản về việc khám nghiệm hiện trường

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bài Hay  2023 Tải Mẫu hợp đồng mua bán xăng dầu

Leave a Comment