2023 Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên

Biên bản kiểm tra Đảng viên

Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên mới nhất

Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra Đảng viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thành phần tham gia kiểm tra, đảng viên được kiểm tra, nội dung kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên như sau:

ĐẢNG ỦY XÃ ……………..

CHI BỘ TRƯỜNG ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày…tháng…năm…

Biên bản kiểm tra đảng viên

Hôm nay, ngày…tháng…năm… tại trường ……………………. Chi uỷ chi bộ tiến hành hội nghị kiểm tra Đảng viên ………………………….

Bài Hay  2023 Lịch chiếu phim Hoa nở trăng vừa tròn

I. Thành phần:

– Ban chi uỷ chi bộ.

– Đ/c ………………………………………………………………………………………………

II. Tiến trình làm việc:

1. Đ/c ………………………………….. đọc bản tự kiểm điểm đảng viên.

– Nêu kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Trình bày vấn đề nộp đảng phí năm ……………

– Những hạn chế và tồn tại.

2. Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đ/c

– Ưu điểm:

+ Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước.

+ Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.

+ Giữ vững phẩm chất của người Đảng viên.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi công tác cũng như ở nơi cư trú.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.

+ Đóng Đảng phí đầy đủ và đúng thời gian quy định.

– Nhược điểm:

+ Tinh thần đấu tranh phê và tự phê còn chưa cao, đôi khi còn nể nang trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.

Bài Hay  2023 Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Địa lý

Chi bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị kết thúc vào hồi …… giờ cùng ngày.

Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên

Cuối năm là thời gian các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm qua. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 của chúng tôi.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment