2023 Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu kỹ thuật

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu kỹ thuật. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc nghiệm thu kỹ thuật

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu kỹ thuật.

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật gồm những nội dung:

+ Thông tin các bên nghiệm thu

+ Nội dung nghiệm thu

+ Thời gian địa điểm nghiệm thu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  2023 Tuyển tập thơ Nguyễn Bính hay nhất - Thơ tình guyễn Bính

Leave a Comment