2023 Mẫu biên bản nghiệm thu phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản nghiệm thu phòng thí nghiệm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu phòng thí nghiệm. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc nghiệm thu phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản nghiệm thu phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm hay phòng thực nghiệm là một cơ sở được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện, có đảm bảo an toàn cho việc triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên các lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực tự nhiên (sinh – lý – hóa….) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm có thể là một căn phòng trong một tòa nhà, công trình hoặc là một tòa nhà công trình riêng biệt chuyên để thực hiện các thí nghiệm.

  Mẫu bảng tổng hợp thống kê phân loại tài sản loại trừ, thừa so với giá trị doanh nghiệp để bàn giao

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu phòng thí nghiệm được lập ra để ghi chép về nghiệm thu phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu phòng thí nghiệm gồm những nội dung sau:

+ Thông tin các bên nghiệm thu

+ Nội dung nghiệm thu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment