2023 Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật 2023 – Biên bản xử lý vi phạm

Biên bản xử lý vi phạm

Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật là gì? Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Khi người lao động vi phạm về kỷ luật lao động thì công ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động và lập biên bản kỷ luật. Biên bản về việc vi phạm kỷ luật là văn bản hành chính vì thế các cá nhân khi viết phải trình bày khoa học, rõ ràng, có nội dung quốc hiệu và tiêu ngữ đầy đủ. Bài viết dưới đây Hoatieu.vn sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật mời bạn tham khảo!

1. Biên bản vi phạm kỷ luật là gì?

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản được lập ra khi trong công ty, doanh nghiệp có sự vi phạm kỷ luật của người lao động. Trong mẫu biên bản ghi rõ đầy đủ nội dung thông tin của người lập, người bị lập biên bản, thời gian diễn ra, sự việc vi phạm, những thiệt hại gây ra…. Biên bản được lập ra phải có sự chứng kiện của người khác, mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản về việc vi phạm pháp luật tại đây.

Bài Hay  2023 Mẫu thông báo về việc tội phạm ra tự thú, đầu thú

Trong Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật 2021 sẽ gồm những nội dung cơ bản sau đây: Thời gian và địa điểm của cuộc họp xử lý kỷ luật, Phần tên biên bản, Tên đầy đủ của các thành phần tham gia, kèm chức vụ nếu có, Những thiệt hại gây ra……..

2. Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên

CÔNG TY ……

Số: …./BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm ……

BIÊN BẢN
Về việc kỷ luật nhân viên

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày …. tháng … năm ….., tại:………………………..

Chúng tôi bao gồm:

– Họ và tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

– Họ và tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

– Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:

……………………………………………………………………………………………………

– Diễn biến của vụ việc xảy ra:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Thiệt hại về mặt vật chất:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Tang vật: ………………………………………………………………………………………………….

– Ý kiến của người bị lập biên bản:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được người bị lập biên bản (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập biên bảnNgười chứng kiếnNgười bị lập biên bản
Bài Hay  2023 Địa điểm lĩnh bảo hiểm thất nghiệp các tỉnh, thành phố

3. Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật số 1

BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ……………phút, ngày………tháng………năm………

Chúng tôi gồm:

  1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………
  2. Họ tên người làm chứng:… …………………………………………………………
  3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………

Diễn biến của vụ việc xảy ra: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người có liên quan đến vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người vi phạmNgười làm chứngNgười lập biên bản

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

4.  Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật như sau:

CÔNG TY………

…………………..
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Số:………/BB

……………., ngày…..tháng…..năm…..

BIÊN BẢN
Về việc vi phạm kỷ luật

Vào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại………………………………………………

– Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

– Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

– Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:……………………………………………………………..

– Diễn biến của vụ việc xảy ra:……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

– Thiệt hại về vật chất:………………………………………………………………………………….

Bài Hay  2023 Tiết dạy minh họa SGK lớp 2 bộ sách Cánh Diều

………………………………………………………………………………………………………………….

– Tang vật (nếu có):………………………………………………………………………………………

– Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do người bị lập biên bản giữ.

Người lập biên bản

(Ký ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(Ký ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo đơn vị

(Ký ghi rõ họ tên)

Người bị lập biên bản

(Ký ghi rõ họ tên)

5. Cách viết biên bản vi phạm kỷ luật

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật là văn bản hành chính vì thế các cá nhân khi viết phải trình bày khoa học, rõ ràng, có nội dung quốc hiệu và tiêu ngữ đầy đủ.

Người lập biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động điền đầy đủ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, lỗi vi phạm của người lao động, ý kiến các bên, kết luận và các nội dung khác liên quan

Những người tham gia ký vào phía cuối văn bản đảm bảo tính khách quan của biên bản.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo. Qua đó các bạn có căn cứ để xử lí vi phạm kỈ luật lao động là hành vi vi phạm kỉ luật lao động.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment