2023 Mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là gì?

Mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung yêu cầu bồi thường…

2. Mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mẫu biên bản yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại là Hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

  Lịch thi đấu Sea Game 31

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

+ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

+ Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.

  quyết định số 46/2015/qĐ-ttg - Hoatieu.vn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment