2023 Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư

Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư là gì? Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn đề nghị cấp vật tư là gì?

Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cấp vật tư. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin vật tư, lý do sử dụng…

2. Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư

Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư

Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư là mẫu bản công văn được đơn vị lập ra để đề nghị về việc cấp vật tư.

  Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học

Mẫu công văn đề nghị cấp vật tư nêu rõ:

Thông tin đơn vị đề xuất

Nội dung đề xuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment