2023 Mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế

Mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế là gì? Mẫu bản công văn rút hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế là gì?

Mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc rút hồ sơ hoàn thuế. Mẫu nêu rõ nội dung của bản công văn, lý do rút hồ sơ…

2. Mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế

Hoàn thuế là Trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật.

Bài Hay  2023 Tải Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

Việc hoàn thuế được áp dụng trong các trường hợp: đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan thuế quyết toán thì có số thuế nộp thừa; quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kỳ quy định mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra; áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất, về miễn, giảm thuế.

Khi phát sinh việc hoàn thuế, cơ quan tài chính ra lệnh hoàn trả thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục và trực tiếp hoàn trả cho đối tượng nộp.

Mẫu công văn rút hồ sơ là mẫu bản công văn thường được lập ra để ghi chép về việc rút hồ sơ hoàn thuế.

Mẫu công văn rút hồ sơ gồm những nội dung:

+ Thông tin cơ quan doanh nghiệp

+ Nội dung rút hồ sơ hoàn thuế

Bài Hay  2023 Tính đến thời điểm hiện nay, nước ta có những bản hiến pháp nào?

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment