2023 Mẫu CV bằng Tiếng Anh – Mẫu lý lịch tự thuật bằng Tiếng Anh

hoatieu.vn xin giới thiệu biểu mẫu lý luật tự thuật bằng tiếng Anh để bạn đọc tham khảo khi muốn hoàn thiện hồ sơ xin việc. CV viết bằng tiếng Anh sẽ thu hút người đối diện và gây ấn tượng cho người tuyển dụng.

CV tiếng Anh là viết tắt của cụm từ “Curriculum Vitae” trong tiếng Anh, có nghĩa là “Sơ Yếu Lý Lịch”. Nhưng hiểu đúng bản chất, CV là bản tóm tắt cá nhân về mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thành tựu đạt được, hoạt động xã hội và các kỹ năng liên quan tới công việc mà bạn muốn ứng tuyển.

Thông thường một bản CV bằng tiếng Anh (Curriculum Vitae) thường có 6 mục chính sau:

CV FORM FOR New Century Soft

I. POSITION APPLIED FOR: ……………………………….

II. PERSONAL (Details required / CV):

Full Name: ……………………………………………………………………………………………………………..

Address: …………………………………………………………………………………………………………………

City: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài Hay  2023 Tus năm mới hài hước 2023 - Tus hay tạm biệt năm cũ

Country: ………………………………………………………………………………………………………………….

Phone: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mobile: ……………………………………………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………………

Personal Website: ………………………………………………………………………………………………

Date of Birth: ……………………………………………………………………………………………………

Place of Birth ………………………………………………………………………………………………….

ID-Card No: …………………………………………………………………………………………………….

Marital Status: …………………………………………………………………………………………………….

Male/Female: ……………………………………………………………………………………………………

Nationality: ……………………………………………………………………………………………………..

Former/Dual Nationality ……………………………………………………………………………………….

No of Children: ………………………………………………………………………………………….

III. AVAILABILITY

Available start date: ………………………………………………………………………………………..

Part time/Full time: …………………………………………………………………………………………

IV. EDUCATION HISTORY (Most recent first):

University/School: ……………………………………………………………………………………….

Qualifications: ……………………………………………………………………………………………….

V. COURSES ATTENDED

School/College: ……………………………………………………………………………………………..

Qualifications: …………………………………………………………………………………………………..

School/College: …………………………………………………………………………………………………

Qualifications: …………………………………………………………………………………………………..

School/College: …………………………………………………………………………………………………

Qualifications: ……………………………………………………………………………………………….

Leave a Comment