2023 Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề dược. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tại đây.

Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề được viết đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị mất hoặc hư hỏng.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN Đ NGHỊ
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: …………………(1)………………….

Họ và tên: ………………………….………………………….……………………..

Bài Hay  2023 Tải Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH - HoaTieu.vn

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….………………………….……….

Chỗ ở hiện nay: …………….………………………….…………………….………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………….………………………….………….

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác:……………….

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ………………………….…………….

6. Điện thoại:…………………………. Email (nếu có): …………………………….

7. Văn bằng chuyên môn: ………………………….………………………….………

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………………. ngày ………..

Theo hình thức: Xét hồ sơ □ Thi □

8. Phạm vi hành nghề đã được cấp:

(1) ………………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………

9. Tên và địa chỉ của cơ sở dược: .…………….……………………………………….

10. Vị trí đang hành nghề (nếu đang hành nghề) .…………….……………………….

11. Lý do (mất, hư hỏng): .…………….……………………….…………….………..

□ Tôi xin cam kết về tính xác thực của việc mất Chứng chỉ hành nghề dược đồng thời không sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược đã mất để hành nghề (2).

Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày …/…./2017 của Chính phủ./.

Bài Hay  2023 Hướng dẫn Khai Giảng Online

……(3)….., ngày ……. tháng ……. năm …….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp CCHND.

(2) Đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp cấp lại CCHND với lý do bị mất CCHND.

(3) Tên địa danh.

2. Thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược gửi hồ sơ về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Sở Y tế trả cho người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.Trường hợp không cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

b) Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho người đề nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, người đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Bài Hay  2023 Lockdown là gì? - HoaTieu.vn

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin sau:

a) Họ, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược;

b) Số Chứng chỉ hành nghề dược;

c) Phạm vi hoạt động chuyên môn.

2. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo mẫu;

– 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng.

3. Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *