2023 Mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự là gì? Mẫu đơn khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là gì?

Mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn được lập ra để khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung khiếu nại…

2. Mẫu đơn khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự hay còn gọi là quân dịch, theo định nghĩa đơn giản nhất là nghĩa vụ bắt buộc mà một cá nhân hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân, cho dù họ đang làm một công việc khác trong xã hội.

  Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Mẫu đơn khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự.

Mẫu đơn khiếu nại về việc gọi nghĩa vụ quân sự gồm những nội dung:

+ Thông tin người khiếu nại

+ Nội dung khiếu nại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment